Vaarverboden

Overzicht verboden vaarwateren in Nederland.

Dit overzicht is opgesteld voor kanovaarders en geldt over het algemeen ook voor alle andere door menskracht voortbewogen vaartuigen. De wet maakt geen onderscheid tussen kano’s, roeiboten, (met vaarboom voortbewogen) punters, waterfietsen en sup’s. Het wettelijk uitgangspunt is dat je overal in Nederland op het openbare water mag kanovaren. In een flink aantal gevallen zijn er echter voorwaarden aan het varen verbonden en/of prevaleert een ander belang. Let wel op! Het gegeven dat je ergens mag varen zegt niets over de vraag of het voor jou ook veilig is om daar te varen. Dat valt buiten dit overzicht.

Op bijna alle drukke wateren met beroepsvaart geldt de plicht om aan stuurboordswal (rechts) te varen. Dit gebod geldt niet op de Waal, de Boven-Rijn, de Geldersche IJssel, de Neder-Rijn en het Pannerdensch kanaal.

  1. Algemene regels.
  2. Vaarverboden op basis van “Slecht Zicht”.
  3. Beperkingen en afsluitingen van vaarwateren op basis van natuurbeschermingsregels of lokale/regionale voorschriften (per provincie)