Dit is een eigen inventarisatie van afgesloten wateren op basis van veiligheids-, natuurbeschermings- en andere gronden. Heb je aanvullingen? Meldt ze dan aan via het contactfomulier van de TKBN

Groningen

 • Delen van de Waddenzee. Het gaat hierbij zowel om vaste gebieden die het gehele jaar door zijn afgesloten als om gebieden die een deel van het jaar zijn afgesloten. De (grenzen van de) verboden gebieden kunnen per jaar wijzigen.   Actuele info is o.a. te vinden op www.wadkanovaren.nl .
 • Oostermoerse Vaart (Hunze). Drents Landschap. De oude zij-arm bij Spijkerboor (km 7,4) kent een betredings- en bevaringsverbod van 15 maart t/m 15 juni. Zie www.drentslandschap.nl/natuurgebied/annermoeras .

Friesland

 • Delen van de Waddenzee. Het gaat hierbij zowel om vaste gebieden die het gehele jaar door zijn afgesloten als om gebieden die een deel van het jaar zijn afgesloten. De (grenzen van de) verboden gebieden kunnen per jaar wijzigen.   Actuele info is o.a. te vinden op www.wadkanovaren.nl .
 • Strook van 300 meter breed op het IJsselmeer nabij Makkum (gemarkeerd met gele boeien)

Drenthe

 • De Onlanden. Grotendeels geen toegang. Alleen op het Leekstermeer en op aangegeven routes mag worden gevaren. Zie de gebiedskaart van de Stichting Kop van Drenthe. Deze is verkrijgbaar in de regio en via Natuurmonumenten als je daar lid van bent.
 • Drentse Aa en alle beken in haar stroomgebied. Volledig vaarverbod. Zie de Provinciale Omgevingsverordening Drenthe, Hoofdstuk 9.
 • Reest.

Overijssel

 • Dinkel. Deels verboden te bevaren. Het stukje tussen de Neuenhaus in Duitsland tot het Schuivenhuisje , Harseveldweg 4, 7591 TC Tilligte (= Almelo-Nordhornkanaal) is altijd vrij bevaarbaar. In de periode van 1 september t/m 31 maart is kanovaren toegestaan op het deel tussen  de Zoekerbrug aan de Goormatenweg in Losser en de Beverborgsweg, 7588 PA Beuningen. Je moet dan wel een vergunning hebben. Deze kun je bij het waterschap aanvragen via www.vechtstromen.nl .

Gelderland

Flevoland

 • Harderbroek. Natuurmonumenten: Toegang te water in dit moerasgebied is verboden.
 • Oostvaardersplassen. Staatsbosbeheer: alleen toegang op enkele paden. Toegang te water verboden (uitzondering: voor schaatsen in de winter worden enkele delen vrijgemaakt).
 • Lepelaarplassen bij Almere. Stg Het Flevo-landschap: alleen toegang op enkele wegen en paden. Toegang te water verboden.
 • Kamperhoek bij Swifterbant. Stg Het Flevo-landschap: alleen toegang op enkele paden. Toegang te water verboden.
 • Markerwadden. Natuurmonumenten. voor boten alleen toegankelijk via de haven; alle natte gebieden tussen de dijken aan de noord- en oostzijde zijn verboden voor alle boten; dit geldt ook voor het strand aan de noordwest zijde. Aan de zuidzijde is het gebied omringd met gele boeien.
 • Randmeren. Staatsbosbeheer. Grote delen aan de zuidkant van het Gooi- en Eemmeer zijn  verboden voor boten (in de zomermaanden aangegeven met gele boeien). In het Nijkerkernauw aan de kant van het ‘Oude Land’ zijn verschillende stroken verboden te bevaren. In het Nuldernauw zijn zowel aan de oostkant als aan de westkant stukken beschermd gebied. Ditzelfde geldt voor het Veluwemeer (verboden tussen 15 oktober en 15 maart), het Drontermeer en het Vossemeer. Deze gebieden zijn te herkennen aan de beperkte diepgang en de vele vogels (vooral zwanen) die er zijn. Soms zijn deze gebieden met gele boeien omrand. Het kaartje op de webpagina www.staatsbosbeheer.nl/natuurgebieden/randmeren/toegankelijkheid geeft de ligging van deze gebieden aan.

Utrecht

 • Amsterdam-Rijnkanaal. RWS. Er bestaat officieel geen vaarverbod. Het is echter gekkenwerk om hier te gaan varen vanwege de zeer vele grote vrachtschepen die er met hoge snelheid varen met dag en nacht hoge onvoorspelbare klotsgolven tot gevolg. Het kanaal oversteken (o.a. bij Breukelen) is alleen voor zeer ervaren grootwatervaarders te doen.
 • Botshol (bij Waverveen). Natuurmonumenten: Alleen toegang op wandelpaden (buiten het broedseizoen). Toegang te water is alleen middels rondvaart met hun fluisterboot toegestaan.

Noord Holland

 • De beroepsvaarthavens van IJmuiden,  langs het Noordzeekanaal en in Amsterdam zijn verboden voor alle recreatievaart. Zie www.portofamsterdam.com/nl/scheepvaart/plezier-en-recreatievaart/vaarregels .
 • Schulpvaart in Limmen, onderdeel van kanoroute Limmer Die. Afgesloten van 1 oktober t/m 14 juni. Vogelrust- en broedgebied. Verbod is uitgevaardigd door gemeente Castricum en/of Landschap Noord-Holland en is gepubliceerd in folder Kanoroute Limmer Die op de website van KV Uitgeest.
 • De Bosbaan in het Amsterdamse Bos mag tijdens (voorbereidingen van) wedstrijden niet worden gebruikt door anderen. Zie evenementenkalender op www.amsterdamsebos.nl .
 • Buiten-Krommenie. SBB. Tussen het meer Crommenije en de aftakking naar de Molensloot (Westergeestervaart) mag mogelijk tussen 1 maart en 15 juni deels niet gevaren worden. De regelgeving op de site van SBB is hier tamelijk vaag over.
 • Naardermeer. Natuurmonumenten. Alleen wandelen en fietsen op wegen en paden toegestaan. Toegang te water is alleen middels rondvaart met hun fluisterboot toegestaan.

Zuid Holland

 • Ackerdijkse Plassen. Dit natuurreservaat is verboden gebied voor iedereen. Zie www.natuurmonumenten.nl/natuurgebieden/ackerdijkse-plassen .
 • Meije. De oostelijke zijsloten tussen km 11,6 en 10,2 zijn het gehele jaar met balken afgesloten voor het publiek. Beschermd Natuurgebied.
 • Nieuwkoopse Plassen. Delen zijn beschermd natuurgebied en het gehele jaar afgesloten met balken en/of borden voor het publiek.
 • Reeuwijkse plassen. Vergunningsplicht op grond van APV Gemeente Bodegraven-Reeuwijk. Ontheffing aanvragen via www.stichtingveen.nl/vaarontheffing/ of lokaal kopen bij enkele ondernemers. Adressen op voornoemde website te vinden.
 • Nieuwe Waterweg van km 1012,4 tot km 1032,8 het gehele jaar verboden ivm zeescheepsvaart . Zie ook de volgende regel. Er is echter één uitzondering: doorvaart dicht langs de rechteroever is toegestaan waarbij het dringende advies van de Havendienst is om de tocht uiterlijk te beëindigen in de Berghaven van Hoek van Holland en dus niet de pier te ronden.
 • Havengebied van Rotterdam en omstreken. Alle beroepsvaarthavens zijn verboden gebied voor recreatie vaartuigen. Zie www.portofrotterdam.com/nl/scheepvaart/wet-en-regelgeving

Zeeland

Noord Brabant

 • Beerze. (Waterschap de Dommel)
 • Groote Beerze tussen Westelbeers en Kleine Beerze. (Waterschap de Dommel)
 • Keersop. (Waterschap de Dommel)
 • Kleine Aa (Waterschap de Dommel)
 • Run (Waterschap de Dommel)
 • Reusel tussen De Utrecht en Wilhelminakanaal (Waterschap de Dommel)
 • Dommel. Het deel door het centrum van Eindhoven is verboden, afgezet met een ballenlijn en bovendien onbevaarbaar. (Tip: start pas weer in Son vanaf de steiger links van Thermen Son. Daarvoor erg veel hindernissen). Sinds enige tijd (juni 2022?) is het eerder opgeheven verbod om te varen op het rivierdeel vanaf de watermolen in Valkenswaard tot voorbij Dommelen opnieuw van kracht verklaard volgens de website van Waterschap de Dommel.
 • De Biesbosch. Sommige kreken zijn afgesloten met drijvende balken. Daar geen toegang. Als er drijvende balken met een opening van 1 meter breedte zijn, mag je er alleen met de kano/kajak in maar niet met andere boten. De spaarwaterbekkens zijn voor iedereen verboden gebied. Eind 2020 heeft het NP De Biesbosch een nieuwe vaarkaart uitgebracht van de gehele Biesbosch (Dordse, Brabantse en Noordwaard) waarin met kleuren is aangegeven waar wel/niet gevaren mag worden. Soms worden er tijdelijk gebieden afgesloten, o.a  als ergens Visarenden broeden.

Limburg

Kanovaren op de beken in Limburg mag zonder melding of vergunning op de volgende beken:

 • Niers, vanaf de Duitse Grens tot de brug over de Niers bij de Rondweg in Gennep (N.B.  de laatste km naar de Maas is ook vrij bevaarbaar maar valt onder RWS)
 • Swalm, vanaf het zwembad in Swalmen tot aan de Maas is vanaf 1 oktober t/m 31   maart bevaren toegestaan;
 • Tungelroysebeek, vanaf de provinciale weg Horn-Roggel (N279) tot het Kanaal Wessem-Nederweert het gehele jaar vrij te bevaren. Vanaf het kanaal tot de instroom bij de Raam alleen toegestaan vanaf 1 oktober t/m 15 juni;
 • Kanaal van Deurne (Limburgse en Brabantse deel);
 • Helenavaart (Limburgse en Brabantse deel);
 • Oude Helenavaart (Noordelijk van de Heldensedijk en Brabantse deel);
 • Uffelsebeek vanaf de Belgische grens tot de A2 maar alleen van 1 oktober t/m 31 maart;
 • Groote Molenbeek vanaf de A73 te Horst tot aan het krooshek tussen Meerlo en Wanssum ter hoogte van de St. Goarkapel. Kijk hier wel uit voor draden in en vlak boven het water.
 • Roer. Alleen op het traject Brug Vlodrop – Kerk Sint Odiliënberg – Brug Andersonweg in Roermond. in de periode 1 juni t/m 31 oktober beperkt toegestaan na kosteloze aanmelding via https://www.waterschaplimburg.nl/uwbuurt/recreeer-limburgse-0/kanoen-limburg/

TERUG NAAR VAARVERBODEN