TKBN: de bond voor recreatieve kanosport

Wat doet de TKBN

Kanosport is actief zijn in de buitenlucht. Alle activiteiten organiseren wij belangeloos voor de individuele leden en de kanoverenigingen. Daarom is de contributie ook zo laag en geldt voor het hele gezin incl. abonnement op het blad Kanotities! Voor verenigingen ligt de contributie extra laag, vraag ons ernaar.

Activiteiten Jaarlijks organiseren wij vele dag- en weekend tochten, trektochten en kanoweken in binnen- en buitenland. Dat doen we hoofdzakelijk op binnenwater en rivieren, maar ook op wildwater, branding en op zee. Zie verder bij Activiteiten en bij de Vaarkalender.

Leren kanovaren
De vrijwilligers van de TKBN en van de kanoverenigingen leren je graag kanovaren. Je leert allerlei techniekjes die je het kanoën makkelijk maken. Je ontmoet ook nog eens andere kanovaarders. Je leert om met minder energie en met een betere techniek verder, veiliger en plezieriger te varen. Zie verder bij Opleidingen.

Belangenbehartiging vaarroutes
Wij adviseren instanties bij het ontwerpen van kanoroutes en geven advies om hindernissen in kanoroutes op te heffen. Daar zijn onze regiovertegenwoordigers druk mee! Zie Belangenbehartiging in het menu links voor meer informatie.

Ledenwerving & PR
Wij ondersteunen de verenigingen met materiaal: een spetterende PR-brochure, flyers, een brochure met tips en aanpak voor Ledenwerving. Verenigingen kunnen exemplaren bij ons opvragen.

WA-verzekering
De TKBN heeft een collectieve WA-verzekering afgesloten, die dekking biedt voor de activiteiten van de bond en van de aangesloten verenigingen, inclusief de aansprakelijkheid van hun bestuur en bestuursleden. Voor de verenigingen is deelname aan deze WA-verzekering gratis.

Kanoverzekering
Voorkom schade aan je mooie nieuwe kano, canadees of sup. Als lid kun je je kano prima én goedkoop verzekeren. Premies: waarde kano tot € 1275 = € 14; tot € 2270 = € 20; tot € 3630 = € 45; tot € 5600 = € 67.
Gedekt is schade tijdens het varen, door diefstal, brand of aanrijding. Bij totaal verlies is de nieuwwaarde tot 3 jaar gedekt. Ook daarna is verzekeren nuttig omdat reparatie van schade wordt vergoed. Verenigingen kunnen de clubkano’s verzekeren. De kanoverzekering is alleen mogelijk voor leden en verenigingen van de TKBN.

Kanokampeergids
De kanokampeergids bevat 500 campings in ons land gelegen aan kanovaarwater.

Belangenbehartiging verenigingen
De TKBN geeft praktische brochures voor de verenigingen uit. In de serie TKBN-Verenigingsondersteuning zijn verschenen:
* Kano-Accommodaties
* Kanovaarwegen
* Inspiratie voor Ledenwerving en Behoud
* Wettelijke Aansprakelijkheid
* Wet- en Regelgeving
* Handreiking en instructie AVG
* Handreiking WBTR
* Verzekeringen
* Promotienummer Kanovaren
* Flyer op formaat A5

Juridische ondersteuning
De verenigingen kunnen bij de TKBN terecht voor raad. De belangrijkste zaken voor een kanovereniging staan in de bovenstaande brochures, deze zijn gratis verkrijgbaar via het Servicepunt.
Periodiek ontvangen de verenigingen specifieke informatie in de verenigingsbrief, met onderwerpen zoals een WOZ-advies, de nieuwe omgevingswet, wat te doen met een kano die een lid achterlaat na opzegging, verzekeringen en aansprakelijkheid.

Wettelijke aansprakelijkheid
De TKBN en de kanoverenigingen organiseren velerlei activiteiten, zoals cursussen, vaartochten en kanoweken. Steeds weer wordt de vraag gesteld hoe het zit met de aansprakelijkheid. Weet dat sport in vrijwilligersomgeving zelden tot aansprakelijkheid leidt. De brochure verschaft hier helderheid.

Wet- en Regelgeving voor de recreatieve kanovereniging
Deze brochure geeft uitleg over de hoofdzaken van wet- en regelgeving waarmee een kanovereniging te maken heeft. Praktisch voor bestuurders! Met onderwerpen zoals rechtsbevoegdheid, statuten, fiscale aspecten, bestuur, aansprakelijkheid, vrijwilligers, de kantine, drank- en horecawet, muziekrechten, sponsorgelden, omgevingsvergunning, verzekeringen, gebruik van het clubgebouw (ook door derden).

Verzekeringen
Deze brochure geeft een overzicht van verzekeringen die voor kanoverenigingen van belang kunnen zijn. Ook worden kanttekeningen geplaatst bij het nut van en overlap in diverse verzekeringen.

 


Brochures

  • Klik hier voor de brochure “Wat is de TKBN”.
  • Klik hier voor de brochure “Informatieblad TKBN”.