Stremmingen

Stremmingen

Stremmingen zijn tijdelijke afsluitingen van vaarwateren en zijn vermeld als ze van belang zijn voor de kanovaarder. Bruggen die tijdelijk niet worden bediend zijn niet vermeld indien de vaste doorvaarthoogte voor kanovaarders geen belemmering vormt.

 • Bronnen
  • Berichten aan de Scheepvaart van Waternet (Amstel, Gooi en Vecht)
  • Waterschappen
  • Rijkswaterstaat
  • Regionaal nieuws
  • Ledenmeldingen
 • Een overzichtskaart met stremmingen voor scheepvaart staat op de website van RWS (de Waterkamer) https://www.vaarweginformatie.nl/frp/main/#/nts/map

Melden Stremmingen Vaarwateren

Meldt stremmingen via de TKBN-website. Gebruik daarvoor het onderstaande meldformulier:

Stuur het ingevulde formulier naar het meldpunt belangenbehartiging: Mail

Actuele stremmingen