Hoe en wanneer kopij aanleveren

Spelregels voor kopij

Spelregels voor het schrijven van een stukje in Kanotities

Als redacteur van Kanotities ben ik steeds weer blij met de bijdragen die via de redaktie (klik hier voor eMail) worden ingezonden. Veel mensen ervaren echter een drempel bij het schrijven voor Kanotities. Dat is echt niet nodig. De redactie haalt er wel de eventuele fouten uit. Dus laat je niet weerhouden om iets voor Kanotities te schrijven.

Een artikel in Kanotities moet de lezer(es) als het ware uitnodigen om het te gaan lezen. Dat lijkt moeilijker dan het is. Ik geef je enkele tips die je helpen bij het schrijven van een artikel.

 • Gebruik korte zinnen en gebruik zo min mogelijk bijzinnen.
 • Gebruik de bedrijvende vorm. Dus niet de leidende vorm. Dus niet: “Door het leggen van een dam maakte boer x is het varen op die sloot onmogelijk” maar: Boer X legde een dam in de sloot en maakte daarmee het varen op die sloot onmogelijk”
 • Schrijf zo min mogelijk in chronologische vorm, want dan wordt het gauw saai. Schrijf liever vrijelijk over wat jij leuk vond zonder dat in het keurslijf van de chronologie te persen. Dus niet: “dag 1: we zetten onze tent op en…; dag 2: het regende en dus…” Maar bijvoorbeeld: “Nadat we onze tent hadden opgezet begon het te hozen. Dus niet in de kano maar naar het museum”.
 • Als je een tocht beschrijft die kan worden nagevaren is het wel handig om de trajecten in de juiste volgorde te beschrijven. Het is dan ook handig om duidelijke aanwijzingen te geven hoe de route te volgen is. Voeg eventueel een (met de hand gemaakt) kaartje bij.
 • Vermijd onnodig gebruik van vreemde talen en vaktermen.
 • Probeer zo veel mogelijk in je eigen woorden te schrijven!
 • Maak het stuk niet te lang, in Kanotities vullen 600 woorden en 2 foto’s een volle pagina.
 • Verdeel een lang artikel van 6 pagina’s liever over 2 of 3 nummers van Kanotities door het verhaal te verdelen in “Mijn kanotocht-deel 1, 2 en 3”,

Nu wat tips over het inzenden van jouw artikel

 • Zend je bijdrage aan Kanotities per e-mail naar de redactie .
 • Zend maximaal drie foto’s mee. De foto’s moeten minimaal  500 kb en liefst 1 mb groot zijn.
 • Laat de redactie niet zoeken in albums of websites.
 • Voeg de foto’s niet in in de tekst, maar zend ze separaat per mail aan de redactie .
 • Als je bij de foto’s opgeeft wie ze hebben gemaakt, dan vermeldt de redactie de naam van de fotograaf  bij het artikel.
 • Gebruik zogenaamde platte tekst. Dus geen kolommen, strepen, paginanummers en kop- en voetteksten.
 • Je mag alle soorten tekstverwerkers gebruiken.
 • bij advertenties voor de (voor de leden gratis) rubriek “Peddeltjes” kunnen geen foto’s worden geplaatst.

Tenslotte

De redactie kan artikelen inkorten en van tussenkopjes (als de auteur dat niet al zelf heeft gedaan) voorzien. Omdat de redactie uit vrijwilligers bestaat die alles in hun vrijetijd doen is terugkoppeling naar de auteur te tijdrovend. Slechts als het artikel inhoudelijk wordt aangepast vindt vroegtijdig terugkoppeling plaats.

Veel succes met het schrijven!