Gedragsregels bij sport

Gedragsregels bij sport

 

Een veilig sportklimaat
De vereniging als sportomgeving waar iedereen zich thuis voelt. Aandacht voor een goed en veilig sportklimaat. Het internet staat er vol mee. Waar het om gaat is dat jouw sportomgeving een fijne plek is waar je geen blessures oploopt, noch fysiek noch mentaal. Dit is niet anders dan hoe het thuis of op je werk moet zijn. Voor het geval een vereniging meer wil weten over veilig sporten zijn hier enkele onderwerpen verzameld. Veel praktische informatie geeft de website van het Centrum voor Veilige Sport (CvVS).

Een veilige sportomgeving is in ieders belang, maar voor kleinere verenigingen die werken met vrijwilligers vraagt het veel extra aandacht. Dankzij alle informatie die op het internet beschikbaar is hoef je het wiel niet uit te vinden en kun je meenemen wat voor jouw vereniging van nut is.

Goed sportbestuur
De Code Goed Sportbestuur geeft de richting aan voor een integer en maatschappelijk verantwoord bestuur. Aan de hand van de vier essentiële principes verantwoordelijkheid, democratie, maatschappij en transparantie geven sportorganisaties via de Code invulling aan sterke en bewuste besturen met een heldere koers. Kijk in de  Code Goed Sport Bestuur voor de handreikingen.

Gedragsregels bij sport
Gedragsregels liggen in de lijn van gewenst gedrag ter onderscheid van ongewenst gedrag. Ook hier geeft het CvVS praktische informatie. Voor iedere doelgroep in de sport geven zij gedragsregels:  bestuurder, scheidsrechter, trainers/coach, sporter en topsporter. Je kunt deze gedragsregels downloaden en in je vereniging goed zichtbaar ophangen én toepassen.

Grensoverschrijdend gedrag
De TKBN heeft een Reglement Grensoverschrijdend gedrag, dat tot stand is gekomen in nauw overleg met de verenigingen in het najaar van 2018. Dit reglement is de leidraad voor grensoverschrijdend gedrag, zoals diefstal, drugs, oplichting, roken, sexueel, intimidatie, dronkenschap. Het reglement vermeldt ook de relatie met de reglementen van de aangesloten verenigingen. En het bevat enkele discussiepunten met de leden en verenigingen, wat aangeeft hoe complex de materie kan zijn. De verenigingen kunnen dit reglement opvragen bij de secretaris.

Naast dit reglement omtrent grensoverschrijdend gedrag kunnen zich ook andere situaties voordoen, daarin voorzien de Statuten.

Ook over het onderwerp Grensoverschrijdend gedrag kan een vereniging veel nuttige informatie vinden op de website van het CvVS. Ook vind je hier meer over het aanstellen van een Vertrouwenspersoon.

Vertrouwenspersoon
Een vertrouwenspersoon moet het veilige eerste aanspreekpunt zijn waar men (een vermoeden van) ongewenst gedrag kan melden. Wat daarna moet gebeuren hangt af van de aard en de ernst van het voorval.
Bij een kleine vereniging zal de vertrouwenspersoon (of vertrouwenscommissie) zelden met een voorval in aanraking komen en zodoende geen enkele ervaring opbouwen. De TKBN heeft in het reglement vastgelegd dat in een voorkomend geval een commissie wordt benoemd.

Veel gemeentes hebben inmiddels onderkend dat sport- en andere verenigingen hiermee (gelukkig) zelden mee te maken gaan krijgen. Zij bieden de verenigingen binnen hun gemeentegrenzen daarom ondersteuning van een professioneel opgeleide beambte aan.

Tot slot een advies voor verenigingen met activiteiten voor jeugd of kinderen: schakel ouders in bij deze activiteiten en zorg ervoor dat de jeugdgroep altijd door minstens twee volwassenen wordt begeleid.