Verzekeringen

Verzekeringen bij de TKBN

Benodigde verzekeringen
De behoefte aan verzekeren is voor iedereen verschillend. Verzekeringen zijn nodig ter voorkoming van die financiële risico’s die het voortbestaan kunnen bedreigen. Bij de TKBN zijn enkele verzekeringen centraal geregeld en daar kunnen de kanovereniging en de leden gebruik van maken.

Kanoverzekering
De verzekering dekt tegen elk van buiten komend onheil tijdens het varen, door diefstal, brand of een aanrijding. Ook de kanoverenigingen kunnen hun clubkano’s verzekeren.
Meer informatie

Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering (inclusief kanoverenigingen)
De TKBN heeft een WA-verzekering die dekt tegen de risico’s van aansprakelijkheid voor activiteiten in bondsverband. Of het nu om een activiteit van de bond zelf gaat of van een der kanoverenigingen, het is verzekerd.
Meer informatie

Opstal- en inboedelverzekering
Een verzekering die brand-, inbraak- en stormschade dekt is nodig om te voorkomen dat een vereniging door de financiële gevolgen van een calamiteit failliet gaat.
Meer informatie

SponzorPolis
Via onze verzekeraar kunnen de leden verzekeringen afsluiten met de SponzorPolis. Dit is een verzekeringspakket dat je samenstelt naar eigen behoefte.
Meer informatie

Andere verzekeringen
Bijna iedereen heeft een ziektekostenverzekering, autoverzekering, inzittendenverzekering, WA-verzekering, soms een reisverzekering en ongevallenverzekering. Vaak zit er overlap in.
Meer informatie

Vrijwilligers verzekering
Deze verzekering sluiten gemeenten weleens af voor inwoners die zich maatschappelijk inzetten, zoals mantelzorgers en voorleesouders. De verzekering is niet bedoeld voor het gebruikelijke vrijwilligerswerk in de kanovereniging.
Meer informatie


Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering
De TKBN is een bond van persoonlijke leden en verenigingen. Zowel de bond als de verenigingen organiseren activiteiten. Al deze activiteiten vinden plaats door en met leden van de TKBN. De TKBN heeft een WA-verzekering die dekt tegen de risico’s van aansprakelijkheid voor activiteiten in bondsverband. Of het nu om een activiteit van de bond zelf gaat of van een der aangesloten verenigingen, het is verzekerd: in de polis staat nadrukkelijk vermeld dat de dekking ook geldt voor de activiteiten bij de aangesloten verenigingen inclusief de aansprakelijkheid van het bestuur en de bestuursleden.

Een aangesloten kanovereniging is ingeval van aansprakelijkheid dus gedekt door de WA-verzekering van de TKBN. Let wel: als de kanovereniging elders een WA-verzekering heeft lopen gaat die verzekering voor. De aangesloten kanovereniging kan zich een flink bedrag aan verzekeringspremie besparen door geen eigen WA-verzekering te nemen. De dekking die de polis biedt komt overeen met de gebruikelijke dekking bij verzekeraars.

De kans dat er zich een WA-situatie voordoet in sport- en spelsituaties is gering, zo blijkt uit de rechtspraak.

En als je privé met de kano vaart?
Ook hier is de kans op een WA-situatie gering. En mocht zich ooit iets voordoen, weet dat de meeste privé WA-verzekeringen dekking bieden voor schade die met de kano wordt veroorzaakt. Voor meer info, zie hieronder bij Andere verzekeringen.

Opstal- en inboedelverzekering
Een verzekering die brand-, inbraak- en stormschade dekt is nodig om te voorkomen dat een vereniging door de financiële gevolgen van een calamiteit failliet gaat. De premies voor opstalverzekeringen liggen tussen de 5 en 10 promille. Soms biedt een gemeente collectieve verzekeringen voor verenigingen aan en die zijn veelal aantrekkelijk. De TKBN zelf heeft geen eigen opstallen en zodoende geen eigen verzekering hiervoor. Wel hebben we een overzicht van opstalverzekeringen bij de verenigingen.

SponzorPolis
Via onze verzekeraar kunnen de leden verzekeringen afsluiten met de SponzorPolis. Dit is een verzekeringspakket dat je samenstelt naar eigen behoefte. Naarmate meer verzekeringen worden afgesloten neemt de korting toe. Zie de advertentie in Kanotities.

Andere verzekeringen
Bijna iedereen heeft een ziektekostenverzekering, autoverzekering, inzittendenverzekering, WA-verzekering, soms een reisverzekering en ongevallenverzekering. Vaak zit er overlap in, bijvoorbeeld t.a.v. ziektekosten inclusief ongevallen of repatriëringskosten vanuit het buitenland. Kijk eerst eens goed welke kosten via jouw bestaande verzekeringen gedekt zijn, ook in het buitenland, voordat je extra verzekeringen neemt.
Als voorbeeld: je hoort weleens dat je als kanovaarder privé varend een bootverzekering nodig hebt die ook WA-dekking biedt. Dan verwijst men naar jachtjes die een bootverzekering hebben om gedekt te zijn voor schade die men varend met de boot heeft veroorzaakt. Weet dat privé kanovaren net als wandelen en fietsen bij de meeste verzekeringen gedekt is door de privé WA-verzekering. Lees je polis door en je weet het!


Vrijwilligersverzekering
Veelal gaat dit om een verzekering die gemeenten afsluiten voor hun inwoners die zich maatschappelijk inzetten. Voorbeelden:  vrijwilligers, mantelzorgers, voorleesouders, maatschappelijke stagiairs en jongeren die deelnemen aan projecten in het kader van een maatschappelijke diensttijd. Risicovolle activiteiten zoals vrijwillige politie en brandweer zijn niet gedekt. De verzekering is niet bedoeld voor het gebruikelijke vrijwilligerswerk (bestuur en commissies) van een sportvereniging zoals de kanovereniging.

Ongevallenverzekering
Wanneer je als kanobond of kanovereniging aansprakelijk bent voor schade of letsel aan je leden of derden, dan valt dit onder de WA-verzekering.

Een Ongevallenverzekering die (de bond of) de vereniging afsluit biedt financiële hulp als iemand gewond of invalide raakt of overlijdt tijdens bezig zijn voor de vereniging. Maar is de vereniging aansprakelijk voor het letsel, dan valt het onder de WA-verzekering en die keert veelal veel hogere bedragen uit dan een ongevallenverzekering. De vraag is dan ook of de ongevallenverzekering voor de sportclub lonend is.

In de regel worden zorgkosten vergoed via de eigen zorgverzekering en zal een eventuele aansprakelijkheidstelling via de zorgverzekeraar kunnen worden ingesteld (verhaalrecht).

Op internet behandelt de volgende website een combinatie van aansprakelijkheid- en ongevallenverzekering. Daar zie je dat de bedragen voor ziektekosten die via de ongevallenverzekering worden vergoed gering zijn. Wetend dat alle verdere medische kosten onder de normale ziektekostenverzekering vallen is het nuttig effect van de ongevallenverzekering gering. Het WA-aspect is immers al verzekerd via de WA-verzekering.

Zie www.handbalvolendam.nl/772/sportletsel_en_club_verzekeringen/ en lees daar ook de uitspraak “door beoefening van sport aanvaard je het risico van sportletsel.”