Vrijwilligers

Vrijwilligers

.

Klussen en klusjes – iets voor jou?

Onze kanobond functioneert geheel door en voor recreatieve kanovaarders. Deze vrijwilligers zorgen ervoor dat de TKBN is, wat jij nu ervaart. Al sinds onze oprichting in 1987 gaat dit heel goed. Volgens ons komt dit omdat de TKBN een losse, informele structuur heeft waarin iedereen elkaar in zijn of haar waarde laat. Bovendien hebben de vrijwilligers een bont geheel van alle mogelijke ( beroeps en andere ) achtergronden, iets dat elkaar goed aanvult. Ons motto is: We streven naar perfectie, maar we blijven goedwillende vrijwilligers!
Spreekt dit je aan, heb je wat tijd over en wil je iets voor anderen doen zonder in een strak keurslijf te zitten? Weet dan dat we altijd extra helpende handen kunnen gebruiken!
Wil je meer weten over de onderstaande klussen en taken, mail dan even naar de secretaris. Klik hier en we nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.

Incidentele klusjes

Wat: Artikeltje schrijven voor ons blad Kanotities.
Tijd: 2 – 3 uur per keer.
Inhoud: Deel jouw ervaring met anderen. Alles wat rechtstreeks of zijdelings met het kanovaren te maken heeft, kan het onderwerp zijn. Een dagtocht, een trektocht, kano- en kampeermateriaal, een beschouwend cursiefje, natuur of historische (steden)bouw langs het water…. Stuur enkele scherpe zelfgemaakte foto’s als losse bijlages mee ter illustratie.
Wie: Je kunt vlot schrijven en je weet je te beperken tot tekst die voor veel anderen aardig en/of nuttig is.

Wat: Actualiseren Kanokampeergids en Kano-instappunten.
Tijd: incidenteel.
Inhoud: Kom je een fout tegen of heb je een aanvulling? Mail dit ons dan zo duidelijk mogelijk (als het kan met de coördinaten). Voor het melden van kano-instappunten is een formulier beschikbaar elders op deze website.
Wie: iedereen.

Wat: Plaatselijk waarnemer Oog en Oor.
Tijd: variabel, zo nu en dan een half uurtje.
Inhoud: De TKBN heeft een landelijk netwerk van belangenbehartigers. Deze kanovaarders zorgen ervoor dat waterbeheerders voorzieningen voor ons gaan maken en onderhouden.  Maar zij zijn natuurlijk niet van alles op de hoogte. Daarom zijn er TKBN-waarnemers die hen helpen. Hoe? Door ons artikeltjes uit regionale pers te mailen over wijzigingen van en langs ons vaarwater, door defecte kanosteigers te signaleren en alles wat daarmee verband houdt.
Wie: iedereen.

Wat: (Assistent) vaarleider.
Tijd: per tocht 1 vaardag.
Inhoud: Wij organiseren door het hele land kleinschalige kanodagtochten voor onze leden. Het is logisch dat een Groninger dit niet snel in Zuid-Holland gaat doen – en omgekeerd. Daarom willen wij graag extra vaarleiders die verspreid over het hele land wonen. In samenspraak met de landelijk coördinator zet je een route uit en begeleidt de tocht. Ook ervaren wildwater en grootwater vaarleiders zijn zeer welkom.
Wie: Je hebt al een tijdje kano-ervaring en je vindt het leuk om met een groepje (meestal 5 tot 20 mensen) op pad te gaan en weet wat te doen in bijzondere omstandigheden. Om veiligheidsredenen stellen we aan vaarleiders op wild- en grootwater aanvullende eisen.

Belangenbehartiging

Wat: Regionaal Belangenbehartigers.
Tijd: Variabel. In totaal meestal enkele dagen per jaar, deels zelf in te delen.
Inhoud: Je houdt in je eigen regio de bevaarbaarheid van het kanowater in de gaten. Je overlegt met en adviseert aan waterbeheerders over nieuwe en bestaande kanovoorzieningen. Je neemt soms deel aan planontwikkeling bij recreatieschap, gemeente of provincie. Je opereert zelfstandig of als team met een collega, waarbij jullie zelf de werkverdeling bepalen.
Wie: Je beroepsachtergrond is niet belangrijk. Je hebt grofweg lokale kennis van kanoroutes in je regio of wil die routes (als dat nodig blijkt) verkennen. Je kunt je redelijk “in woord en geschrift” uitdrukken. Je woonplaats is niet van belang, want (bijna) overal kunnen we hulp gebruiken.

Bestuursleden

Wat: Bestuurslid TKBN.
Tijd: 6 tot 10 vergaderingen per jaar van circa 2 uur in het centrum van het land. Voorts bijkomend variabel “thuiswerk”.
Achtergrond: het bestuur van de TKBN is momenteel reglementair voltallig.  Wij hebben echter geconstateerd dat op enkele punten nu en in de toekomst versterking noodzakelijk is. Dat heeft te maken met onze ambities, maar ook met de leeftijdsopbouw van het huidige bestuur.
Inhoud: Je praat en beslist mee over het totale TKBN-takenpakket. Afhankelijk van je interesse en aanleg kun je voor wat betreft een specifieke taak onder andere denken aan
* PR (naamsbekendheid, uitstraling, ledenwerving). Dit wordt nu deels door enkele andere bestuurders gedaan; je kunt waar nodig in teamverband werken.
* Juridisch (wetgevingen rond verenigingsrecht, adviseren aan de besturen van de aangesloten kanoverenigingen). Je gaat samenwerken met onze huidige juridische ondersteuner. Je kunt er ook voor kiezen om als “oproep-specialist”, dus niet als bondsbestuurder, te functioneren.
* Aanspreekpunt aangesloten verenigingen. Je bent de vraagbaak voor alle aangesloten verenigingen. Je weet wat er leeft en onderhoud contact met het bestuur van elke vereniging.
* Secretarieel. Je zou kunnen beginnen als notulist in afwisseling met de secretaris. Je ziet dan gaandeweg waar je verdere belangstelling ligt.
Wie: Natuurlijk ben je kanotoerist. Daarnaast vind je het werken in teamverband leuk maar trek je ook graag zelf een klus. Daarbij gaat het niet om persoonlijk te scoren maar om de lol om de TKBN nóg beter te maken.  De sfeer van “gezamenlijk aardige en nuttige dingen doen” willen we behouden!

Acquisitie op de inhoud van deze pagina is nutteloos.