Belangenbehartiging

Belangenbehartiging

De TKBN steekt veel energie in de belangenbehartiging van de recreatieve kanosport op landelijk niveau. Via een netwerk van regionaal vertegenwoordigers per provincie werkt de TKBN mee aan projecten ter ontwikkeling of verbetering van vaarwateren. De TKBN werkt hierbij samen met andere watersportbonden. Zo komt het TKBN-regionetwerk álle kanovaarders ten goede.

Goede contacten hebben in de eigen regio is wezenlijk voor belangenbehartiging. Per regio zijn de verschillen groot en hangen nauw samen met de activiteiten van overheden en waterschappen. Regionale vertegenwoordigers vormen de onmisbare schakel voor de belangenbehartiging verspreid over het land. De regionaal vertegenwoordiger heeft contacten bij landelijke-, provinciale- en gemeentelijke overheden; bij water- en recreatieschappen.

Via het netwerk verstrekt de TKBN informatie over kanovoorzieningen zoals kanosteigers, overdraagplaatsen, kanorouteprojecten.
Voor contactgegevens kijk bij Organisatie/Regiovertegenwoordigers.

Voor beschikbare documentatie m.b.t. het ontwikkelen van kanoroutes, lees hieronder en klik op de titels om te openen of te downloaden.

 

Kano vaarwegenrapport en aanvulling rapport kanovaarwegen
Met dit rapport kan de kanowereld beperkingen in vaarroutes helpen oplossen en kanorouteprojecten bij de overheden met goede documentatie ondersteunen. Waar vroeger een paar schetsen van steigers voldoende waren, komen tegenwoordig ook het milieu, ecologie, Natura2000 en juridische zaken aan de orde.

Een actueel punt van aandacht is dat kanosteigers geen antisliplaag van grit of ander hard scherp materiaal mogen hebben, dit ter voorkoming van schade aan de bodem van kano’s, én aan de handen van uitstappende kanovaarders.

Kano accommodatierapport
Een praktisch boekje over accommodaties voor toerkanoverenigingen.
Elke vereniging staat op z’n tijd voor verbouw of nieuwbouw van het clubgebouw of de stallingsruimte. Dit boekje gaat over wat daarbij komt kijken, zowel materieel als vergunningen en financiën. En na de bouw, met welke exploitatiekosten, wetgeving en andere zaken de vereniging te maken heeft.

Recente resultaten Belangenbehartiging
Enkele voorbeelden van resultaten voor de kanosport:
* Een voor kano’s doorvaarbare boeienlijn in de Grensmaas, zodat kano’s hier niet hoeven om te dragen.
 * De ontwikkeling van kanoroutes in het Eiland van Schalkwijk, gemeente Houten.
* Een kanodoorgang naast een flappenstuw voor motorboten in het Nieuwkoopse Plassengebied, zodat ook kano’s hier kunnen varen.
* De ontwikkeling van een tiental kanoroutes in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden.

Cijfermateriaal
Een compact beeld van de recreatieve kanosport in ons land in cijfers en geld.
Een studie van Alterra (2012) spreekt van 30.000 kano’s die geregeld gebruikt worden en dat in ons land jaarlijks 1,9 miljoen (!) kanotochten worden gemaakt. Uit andere studie blijkt dat kanovaarders gemiddeld per dagtocht meer besteden dan andere vormen van recreatie. Zelfs meer dan jachten en dat is opmerkelijk, want voor die doelgroep wordt veel geld geïnvesteerd in voorzieningen. De motorboot neemt veel mee aan boord, de kanovaarder besteed tijdens de tocht meer aan wal.

Wat maakt een kanoroute aantrekkelijk
Een compacte opsomming van tips en aandachtspunten voor het ontwikkelen van een aantrekkelijke kanoroute.