Opleidingen

Bij de TKBN en de TKBN-kanoverenigingen leren je goed kanovaren. Je leert allerlei techniekjes die je het varen makkelijk maken. Je ontmoet ook nog eens andere kanovaarders. Je leert om met minder energie en met een betere techniek verder, veiliger en plezieriger te varen.

Tekst op basis van het artikel uit KT 2015 nr 4:

Opleidingen

Leren kanovaren
Bij de TKBN leer je goed kanoën via cursussen of als je met de tochten meegaat en aanwijzingen / tips opvolgt. Simpele peddeltechniekjes maken het varen makkelijker waardoor je met minder energie sneller, plezieriger én veiliger vaart. En je ontmoet andere kanoërs! Spelenderwijs krijg je zo veel ervaring.

Bij leren kanovaren hoort ook kennis van de vaarregels en reglementen. Kijk bij het menu Kanosport / Veiligheid voor meer.

Welke cursussen?
Je begint met basiskennis voor kajak of canadees. De meeste TKBN-verenigingen hebben zo’n “instap”cursus. Later wil je misschien meer uitdaging op rivier, wildwater, grootwater, branding of zee. Je vind de Verenigingen op de landkaart in heel het land, zodat je meestal in je eigen regio wel een cursus vindt. Kijk op de website van die clubs wat zij aan cursussen geven. En kijk in de Vaarkalender en in de Nieuwsbrief of er nog meer cursussen zijn.

Kanoën is geen dure sport en dat merk je ook als je een kanocursus zoekt. Als je lid van een kanovereniging bent kost deelname aan een kanocursus vaak weinig of niets. Wil je goed leren kanoën, stap dan naar een kanovereniging en volg daar in elk geval een cursus.

Opleidingsplaatsen
* Zwembadtraining: bij de TKBN-kanoverenigingen.
* Beginnerscursus / Gevorderdencursus / KVA, KVB, KVT.
Klik hier voor een compacte inhoud van KVA en KVB.
* Grootwatervaren / Zeevaren / ZV / ZVE: TKBN grootwatertochten, diverse kanoverenigingen.
* Canadees varen: KV De Goudse Peddel, KV Lekko.
* Wildwater: cursus weekenden TKBN en KV De Goudse Peddel.
* Branding: KV Uitgeest.

Voorts: kijk in Kanotities wat onze adverteerders aanbieden, of zoek op internet voor andere commerciële organisaties.

 

Opleidingsbeleid TKBN

Behoefte gepeild
Enkele jaren geleden heeft de TKBN samen met de verenigingen gepeild of het nodig is om eigen landelijke opleidingsstructuren op te tuigen. Dat is niet nodig: het cursusaanbod bij de verenigingen is uitstekend en er zijn voorts nog meerdere opleidingsmogelijkheden in ons land. Wij gooien geen contributiegeld over de balk voor nog meer opleidingsstructuren in de kleine kanowereld.

Wat doen we wel?
Je kunt allerlei verenigingscursussen volgen of gewoon, spelenderwijze, de basistechnieken tijdens het meedoen aan club- of TKBN-tochten opdoen.
 De TKBN is geen voorstander van fijnmazige diplomastructuren.
Wel heeft de TKBN  certificaten voor de cursussen bij de verenigingen.
Verder bestaan er verschillende niveaus van zeevaardigheid en als je dat wilt, kun je heel goed terecht bij een aantal van onze verenigingen. Zo organiseert KV Onder De Wadden de zeecursussen voor haar leden non profit met officiële zeekanoinstructeurs. Zij geven de cursus in modules met als groot pluspunt dat ZV of ZVE behalen niet afhankelijk is van één examendag. Kijk dus op de website van de verenigingen naar welke cursussen er worden gegeven. En bedenk wel dat een jaar lidmaatschap bij een kanovereniging veel minder kost dan een aantal zeeweekenden elders volgen. En als je niet bij een vereniging een bepaalde cursus kunt vinden, zijn er landelijk ook vergelijkbare opleidingen bij de andere kano-organisaties.

Opleidingskwaliteit
Er is veel opleidingscapaciteit én kwaliteit bij onze verenigingen. Gebruik die capaciteit die, verspreid over het land, het mogelijk maakt om in je eigen regio cursussen te volgen. Ervaren kano- en zeeinstructeurs begeleiden de cursussen en zijn bevoegd om de TKBN-certificaten zoals voor KVA, ZV en ZVE uit te reiken. Hierbij is belangrijk om te weten dat dezelfde eisen die landelijk gelden ook in de TKBN worden aangehouden, zodat de vaardigheden goed vergelijkbaar zijn met de opleidingen elders.

Erkende opleidingen
Wat zijn erkende kano-opleidingen? Er bestaan geen door de overheid erkende kano-opleidingen, tenzij die gegeven worden op een ALO (opleiding voor sportleraar) of CIOS (opleiding voor sportinstructeur) en worden afgesloten met een wettelijk erkend diploma.
Elke wettelijk opgerichte organisatie (vereniging, bond enz.) kan zelf eigen criteria vaststellen, instructie geven en certificaten of getuigschriften uitreiken, waarbij de door de praktijk gevormde landelijk gebruikelijke vaardigheidseisen worden aangehouden. Het is immers van belang dat kanoërs goed worden opgeleid en dat de vaardigheidsniveaus landelijk vergelijkbaar zijn. De TKBN-certificaten zijn daardoor net zo officieel als certificaten van andere kano-organisaties.

Kano-instructeur
Al kort na de oprichting stelde de TKBN een opleidingsboek voor kano-instructeurs samen; een gediplomeerde (en binnen de TKBN kanovarende) sportleraar was de hoofdauteur. Daarmee ging de TKBN in eigen gekwalificeerde opleidingen voorzien.
Jarenlang liepen nieuwe instructeurs van de TKBN en de (inmiddels opgeheven) NKB stage bij de auteur en ook nu nog biedt het boek een praktische aanpak voor basis instructeurs binnen de eigen  vereniging. Verenigingen kunnen het via het TKBN-secretariaat aanvragen.

= = = = =