Algemene Vergadering 2023
Let op: in Kanotities van december 2022 staat de uitnodiging met de agenda voor de AV 2023. Er wordt nog overlegd of een middagprogramma. Er zijn plannen voor een middag vaartocht op het Randmeer, voor een Sup-clinic en voor de vergaderaars een onderwerp in de zaal. Tegen eind februari staan de vergaderstukken op de website en is ook het middagprogramma bekend. Ook bij de nieuwsberichten op de website zal het middagprogramma worden vermeld.

Nieuwe vereniging Kano Club Rotterdam – KCR
De nieuwe vereniging KCR, ontstaan door fusie van de Kralingse Cano Club Never Dry en de Rotterdamse Cano Club, geeft haar leden de gelegenheid om gedurende een overgangsperiode te kiezen voor het persoonlijk lidmaatschap bij de TKBN of bij het WSV. Daarmee zijn veel leden van het voormalige Never Dry alsnog lid van de TKBN gebleven, waar wij natuurlijk blij mee zijn. Wij hopen ook veel leden van het voormalige RCR te mogen verwelkomen. De overgangsperiode duurt maximaal 2 jaar, een periode die KCR benut voor overleg m.b.t. de bondskeuze.

Vernieuwing website
In de afgelopen maanden is hard gewerkt om de website te vernieuwen, zonder daarbij de herkenbaarheid en de belangrijkste functies te verliezen. Aanleiding voor de vernieuwing was dat de oude website vanaf februari 2023 niet meer (goed) zou werken. De nieuwe website komt eind januari in gebruik. Wij noemen niet graag namen, maar hulde aan allen die op de achtergrond heel hard gewerkt hebben om de nieuwe website op tijd gereed te hebben.

Klussen En Klusjes
Je bent lid van een vrijwilligersorganisatie. Veel TKBN-ers helpen binnen de kanobond mee om anderen én zichzelf nog meer kanoplezier te verschaffen. Ook iets voor jou? We hebben werkjes van een paar uur per jaar tot een paar uur per week. Meer info? Kijk op de website in het menu Organisatie / Vrijwilligers of neem contact op met info@tkbn.nl .