Bestuursnieuws Kanotities 2019 nr 5

Vernieuwing beleidsplan
Tijdens de jaarlijkse kaderdag in november wordt het middagprogramma met het kader besteed aan het bespreken van ideeën over het beleid voor de komende jaren. De bedoeling is om te komen tot een beleidsplan 2020-2024 als vervolg op de solide basis van het beleidsplan 2014-2019.

Vernieuwing statuten
De vernieuwing van de statuten begint vorm te krijgen en voldoet aan de huidige wetgeving m.b.t. het verenigingsrecht en de AVG. Ook worden enkele knelpunten van de oude statuten opgelost. De volgende stap is de conceptstatuten voor te leggen aan de notaris om de teksten te verwoorden in juridisch correcte taal. Het lijkt te kort dag om de nieuwe statuten reeds in de AV 2020 te kunnen bespreken.
Tegelijk met de vernieuwing van de statuten kunnen de verenigingen meeliften met een gezamenlijke vernieuwing van statuten. Eén vereniging heeft laten weten mee te willen doen.

Vernieuwing Nieuwsbrief
De maandelijkse TKBN-Nieuwsbrief is vernieuwd en werkt op basis van een modern nieuwsbriefsysteem dat meer en betere mogelijkheden biedt. Ben je nog geen lid van deze gratis nieuwsbrief, geef je dan op bij nieuwsbrief@tkbn.nl

Nieuwe TKBN-vlaggen en borden
Vier verenigingen hebben belangstelling voor nieuwe borden op het clubgebouw, waarmee de vereniging toont aangesloten te zijn bij de TKBN. Daarnaast komen er nieuwe vlaggen, elke vereniging krijgt er een.

Verenigingsbrief
De 16e verenigingsbrief is in augustus verschenen. Met onderwerpen over rookbeleid, schade bij vervoer en verkeersdeelname, kanoverzekering, gebruiksreglement. In uitgaven eerder dit jaar staan o.a. onderwerpen over statuten vernieuwen i.v.m. verenigingsrecht, nationaal sportakkoord, OZB voor clubs.

Uitbreiding FaceBook
Steeds meer inbreng komt vanuit de leden voor de TKBN-FaceBook-pagina. Steeds meer korte berichten over activiteiten mét foto’s en filmpjes staan erop. Het aantal volgers neemt steeds sterker toe. Ons FaceBook is niet bedoeld voor reclame uitingen, het gaat om informatie door leden voor leden.