Bestuursnieuws Kanotities 2019 nr 1

Aansprakelijkheid en opleidingen
Het bestuur kreeg vragen over aansprakelijkheid van vaarleiders en instructeurs. Men had gehoord dat de wetgeving over aansprakelijkheid en arbo was gewijzigd en dat men voortaan opgeleid moet zijn. Aan deze wetgeving is echter niets gewijzigd! Binnen de TKBN is elke ervaren tochtleider en instructeur welkom, met én zonder diploma’s. Onjuiste informatie is schadelijk voor verenigingen als die daardoor hun ervaren vaarleiders en instructeurs geen activiteiten meer durven laten geven. Weet dat de TKBN praktische leerboekjes heeft over aansprakelijkheid en wetgeving.

Jaarlijks overleg met WSV
In december is het jaarlijks overleg gehouden, waarin met name de belangenbehartiging van het kanovaren centraal staat. Ook is het bovenstaande onderwerp besproken, waarbij bleek dat ook het WSV geen veranderingen kent van wetgeving die het nodig zou maken dat vaarleiders en instructeurs een opleidingscertificaat moeten hebben. De gezamenlijke conclusie is dat het een goede zaak is om je leden goed instructie te geven en tochten veilig te begeleiden, dat opleiding van kader zeker niet verkeerd is, maar geen wettelijk vereiste is om goed en veilig bezig te zijn.

Bouwplannen en subsidie
De nieuwe overheidsregeling voor bouwsubsidie (Bosa-regeling) waarover in Verenigingsbrief 11 is geschreven, werkt aanstekelijk. Daarbij weten de verenigingen met bouwplannen elkaar te vinden om kennis en ervaringen uit te wisselen.

Ledengroei en ledenbehoud
Een stabiel ledental vormt de basis voor een financieel gezonde vereniging. Ledenwerving en ledenbehoud zijn daarom van groot belang. Schakel de TKBN in om aandacht op je vereniging te vestigen. Maak gebruik van de gratis TKBN-brochure en laat open dagen en beginnerscursussen ook via de TKBN-website bekend maken via de nieuwsberichten en de vaarkalender. Het kost de vereniging niets en je bereikt een groter publiek.

Een nieuwe redactie Kanotities
Het zal de leden niet zijn ontgaan dat ons blad een nieuwe redactie heeft. Kanotities ziet er goed uit, komt uit volgens plan, het blad leeft en er staan nieuwe onderwerpen in. Het blad voldoet helemaal aan het beleid dat zegt “maak meer werk van het bondsblad”. Redactie ga zo door! En leden, blijf jullie aantrekkelijke kopij aanleveren!

Bestuur iets voor jou?
Ja waarom niet! Heb je enige ervaring met leidinggeven? Wij zoeken een voorzitter! Dat is geen zware taak, want je bent omringd door een ervaren bestuur. Een frisse nieuwe blik is hier heel welkom. Jong? Prima. Wat ouder? Ook prima. Je krijgt geen dikke dossiers, de secretaris heeft een goed archief. Vergaderen overdag of ’s avonds? Jij mag het zeggen. Laat je horen, neem contact met ons op!

Contributie en kanoverzekering
Begin 2019 versturen wij de nota’s voor de contributie en kanoverzekering. Vriendelijk verzoek om bij de betaling het huidige nummer dat op de factuur staat te vermelden bij Omschrijving. Als u dit nummer nauwkeurig vermeldt kan de ledenadministratie de betaling automatisch verwerken, wat veel tijd scheelt. Let op:
* Banken letten steeds meer op de juiste naam van de rekening, zet er voortaan voluit Toeristische Kano Bond Nederland.
* Gebruik het IBAN-nummer van de ledenadministratie: NL69 INGB 0000 4624 38.

Stort de bank de betaling terug, controleer dan of je misschien de naam verkeerd hebt omschreven. Of nog beter: vraag bij de bank na waarom het is teruggestort.