Bestuursnieuws Kanotities 2018 nr 3

Biesbosch vignet gaat niet door
De invoering van een vaarvignet in het Nationaal Park De Biesbosch gaat niet door. De TKBN had vorig najaar samen met Peddelpraat en de Roeibond per brief bezwaar ingediend tegen het plan. Alle typen watersport zouden eenzelfde tarief gaan betalen, één motorboot vol mensen evenveel als een eenpersoonskano en het vignet zou niet voor wandelaars en fietsers gelden. Vrijstelling voor kanovaarders en roeiers zou geheel in lijn zijn met regels elders in het land. Het Parkschap kreeg veel bezwaren, waaronder van gemeenten die mede-eigenaren zijn van het park.

In plaats van een verplicht vaarvignet kunnen watersporters, net als wandelaars en fietsers, een Biespas aanschaffen en daarmee als donateur de Biesbosch steunen.

AVG privacywet
De leden zijn met een brief bij Kanotities nummer 2 geïnformeerd over de nieuwe privacywetgeving. Het volledige privacyreglement kun je lezen op de TKBN-website via de link in de voet. De verenigingen zijn eerder dit jaar in Verenigingsbrief nr 8 met een kort stappenplan geïnformeerd; in april is hen een uitgebreide handleiding met uitleg en voorbeelden toegestuurd. Deze voorbeelden kan een vereniging aanpassen aan de eigen situatie.

Protocol Grensoverschrijdend gedrag
In vervolg op de bespreking van het protocol in de Algemene Vergadering waarin de leden hebben aangedrongen op een kordate aanpak, heeft het bestuur het protocol nader ingevuld. Na de zomervakantie worden de verenigingen uitgenodigd om erop te reageren. Waarna het volgend jaar in de Algemene Vergadering komt ter goedkeuring.

Kano opleidingen bij de verenigingen
Naar aanleiding van een bezoek van het TKBN-bestuur aan KV Onder De Wadden is het idee gerezen om de leden te attenderen op de opleidingsmogelijkheden bij de kanoverenigingen, plus de aantrekkelijke kanten daarvan. Het mes snijdt aan twee kanten: de verenigingen krijgen meer leden en de leden kunnen kano-opleidingen volgen voor veel minder kosten dan bij de commercieel gerichte organisaties, terwijl dezelfde kwaliteitsnormen worden aangehouden. In de volgende Kanotities komen we erop terug.

Vacatures
Na eerdere oproepen voor enkele vrijwilligers vragen wij deze keer aandacht voor een tweede secretaris. Dit ter assistentie van de huidige secretaris die naast het eigenlijke secretariswerk ook de nodige neventaken doet. Vele handen maken licht werk: als je na enkele keren meedraaien in het bestuur merkt dat het iets voor je is, dan kun jij deze taak overnemen. Terwijl de secretaris dan meer tijd heeft voor de neventaken.

Is secretaris niets voor jou? We zoeken ook nog een voorzitter …….