Bestuursnieuws 2013-6

Onze secretaris is ziek

Wat zich eerst liet aanzien als een stevige griep, bleek later een longontsteking. Met die longontsteking is onze secretaris opgenomen in het ziekenhuis. Daar bleek dat hij ook nog over een lekkende hartklep beschikt. Voorlopig zal de TKBN het dus zonder secretaris moeten doen. Dat zal tot gevolg hebben dat sommige zaken wat vertraging kunnen oplopen.

Wees zo vriendelijk om alle post voor het secretariaat naar het servicepunt te zenden. Briefpost kan gewoon naar ons postbus worden gezonden.

De vaarkalender

Ook de vaarkalender wordt door de secretaris verzorgd. Door zijn ziekte kan het heel goed zijn dat de vaarkalender in deze Kanotities niet compleet is. Mis je jouw tocht of activiteit, laat het mij even weten via het servicepunt. Mochten er mensen zijn die zich over de vaarkalender willen ontfermen, laat me dat dan even weten. Alvast bedankt voor het begrip.

Opleidingen

Zoals je weet heeft in de Kanotities 2013, nr. 3 op pagina 15 een enquête over opleidingen gestaan. Er kwamen slechts enkele reacties binnen. Enerzijds teleurstellend en anderzijds verhelderend. We kunnen nu vaststellen dat er geen behoefte bestaat aan opleidingen. We komen nog wel terug op dit onderwerp bij de retourinzenders van de enquête. We kunnen dit onderwerp als bestuur verder laten rusten. Wel leest u in deze Kanotities dat u een cursus navigeren kunt volgen bij KV de Futen en dat u een beginnerscursus wildwatervaren kunt volgen bij KV De Goudse Peddel.

Een klusje voor jou? Wordt doener!

In deze Kanotities is ondermeer te lezen dat we mensen zoeken die tochten willen organiseren en begeleiden. Iemand die de vaarkalender wil samenstellen is ook van harte welkom. Deze klus houdt in dat je veelal telefonisch met verengingen contact legt met de vraag of zij een kanotocht aanbieden. Ook zoeken we iemand die de post en de e-mail wil sorteren en doorsturen aan het betrokken bestuurslid. De telefoon hebben we afgeschaft, dus daar zul je geen last van hebben. Beide klussen zijn geen bestuursfuncties, al ben je natuurlijk wel welkom bij de vergaderingen. Het gaat dus vooral om doen! Met een paar uurtjes per maand help je de TKBN al enorm.

Functiebeschrijvingen zend ik op aanvraag graag per e-post aan je toe!

Belangenbehartiging

Op 23 november vond weer de jaarlijkse bijeenkomst van onze Regionaalvertegenwoordigers plaats. Er is veel informatie uitgewisseld en het blijkt dat er weer veel voor de kanovaarders is bereikt. Tijdens de bijeenkomst hield het bestuur van het Nederlands Platform voor Waterrecreatie (NPvW) een verhelderende presentatie. Bij deze organisatie die meer dan 1 miljoen watersporters vertegenwoordigt, is ook de TKBN aangesloten. Binnen dit platform heeft de TKBN contact met onder andere de sportvissers, de schaatsbond, scouting, toerzeilers, ANWB, KNRM en nog vele anderen. Het NPvW geeft onze belangenbehartiging extra invloed bij de Rijks- en andere overheden en zelfs in “Brussel”.

geplaatst: 12 mrt 2014