Bestuursnieuws 2012-6

 

Contributie 2013

De persoonlijke leden ontvangen binnenkort de contributienota voor 2013. Als u gaat betalen, let er dan s.v.p. op dat u niet automatisch het bedrag van voorgaande jaren overneemt.

Vriendelijk maar dringend verzoek aan de leden om bij de betaling het nummer dat op de factuur staat te vermelden; doe dit s.v.p. nauwkeurig. Met dit nummer kan de ledenadministratie de betaling automatisch verwerken, wat veel werk en tijd scheelt.

 

Tips voor de betaalopdracht

Gebruik voor het elektronisch betalen geen Acceptgiro maar een Bankgiro overschrijving.

  • Het factuurnummer (4×4 cijferblokken) is GEEN betalingskenmerk voor een acceptgiro, maar dient te worden ingevuld als omschrijving of mededeling.
  • De ING rekening herkent bij een betaalopdracht niet altijd de naam “TKBN Ledenadministratie”; gebruik dan voluit “Toeristische Kano Bond Nederland”.

 

TKBN Winterdag

Nadat in het najaar de laatste tochten zijn gevaren zien de meeste TKBN-ers elkaar pas weer bij de eerste tochten in het nieuwe voorjaar. Op zondag 23 januari organiseert de TKBN de winterdag, een ontmoetingsdag om gezellig bij te kletsen en leuke plannen te maken voor het komend seizoen. Er zijn ook enkele lezingen over onderwerpen die ons kanovaarders aan het hart liggen.

In Kanotities nr 6 staat het voorlopig programma van deze dag. Kijk vanaf nu ook geregeld op de website naar meer nieuws over de winterdag.

 

Kaderdag belangenbehartiging

Het concept van het nieuwe rapport Kanovaarwegen is grotendeels gereed. Op 23 februari komen de regiovertegenwoordigers ’s morgens bijeen om het te bespreken. Even kort: het doel van dit rapport is een praktisch stuk over de aanleg van kanoroutes. Elke regiovertegenwoordiger kan met dit rapport een goed advies geven aan overheden die werken aan nieuwe of verbeteren van bestaande kanoroutes. Dit project voeren wij uit samen met de belangenbehartigers van het watersportverbond. Kanoroutes zijn het belang van elke recreatieve kanovaarder!

’s Middags houdt de TKBN haar jaarlijkse bijeenkomst voor de eigen regiovertegenwoordigers. Hier hoort men elkaars plannen, knelpunten en verbeteringen. De kanovaarder vaart er wel bij!

 

Vernieuwingen bij de TKBN

Dankzij goede ideeën vanuit de leden is begonnen met verbeteringen aan te brengen in de website. Dat doen we niet in één keer maar stapsgewijs. Je zult dus geregeld veranderingen zien. Ook is begonnen aan het op papier zetten hoe wij onze doelstelling “het toeristisch kanovaren” zo goed mogelijk kunnen realiseren, nu en in de nabije toekomst. Juist door dit helder op papier te zetten wordt duidelijk wat hoofdzaken en bijzaken zijn en waar op de eerste plaats aandacht aan moet worden besteed. Wellicht is dit beleidstuk als het klaar is ook bruikbaar voor verenigingen.

 

Kanoverzekering

Een van de doelstellingen is het verbeteren van de kanoverzekering. De polisvoorwaarden stammen van 25 jaar geleden en sindsdien is er veel veranderd in de kanosport, de materialen en de gebruikelijke vaargebieden. Het zal even duren voordat er resultaten kunnen worden gemeld. We maken meteen van de gelegenheid gebruik om je te wijzen op de “gebruiksaanwijzing” van onze kanoverzekering in Kanotities.

 

Natuurbelangen versus kanobelangen

Een bekend probleem is dat Nederland op diverse plaatsen verdroogt. Daarom worden, naast het belang van het landschapsherstel, eertijds gekanaliseerde beken terug gebracht in hun oorspronkelijke loop. Dat is van groot belang voor het natuurherstel. Dit belang kan echter strijdig zijn met het kanobelang en dan is er een dilemma. Moet de TKBN, die het belang van ons milieu hoog in het vaandel heeft, bezwaar maken tegen het herstel van waterlopen waarop gekanood wordt? Wij bespreken dit met de belangenbehartigers van het watersportverbond en met het Nederlands Platform voor Waterrecreatie. Het is in het belang van de natuur én de watersport. Wij nodigen jou uitdrukkelijk uit om jouw mening aan ons te mailen. Mail dan aan de voorzitter

geplaatst: 23 dec 2012