Bestuursnieuws 2012-5

Jubileum kanovereniging De Peddelaars
Eind november vieren de Zwolse Peddelaars het 80-jarig bestaan. Een respectabele leeftijd voor een kanovereniging en namens de TKBN feliciteren wij de vereniging met dit heuglijke feit. En spreken daarbij de hoop uit dat de vereniging gezond en sportief mag voortbestaan.

Bestuurlijk overleg met kanoverenigingen
In oktober is de draad weer opgepakt om de laatste nog niet bezochte verenigingen te bezoeken. Doel van deze bezoeken is om te onderzoeken waar de verenigingen en de bond elkaar wederzijds kunnen versterken. De al afgelegde bezoeken hebben veel positiefs opgeleverd, zoals hieronder ook is te lezen.

Vernieuwingen bij de TKBN
Onze leden komen met allerhande ideeën voor verbeteringen en vernieuwingen. Dat is een goede zaak. Zo wordt er gewerkt aan het vernieuwen van onze website, ons vignet en het uitgeven van een veiligheidssticker. Ook werken we aan het moderniseren van ons taalgebruik. Vooral dat laatste is een lastige klus. We willen wel graag in gangbaar Nederlands communiceren en niet vervallen in Jip en Janneke taal of in straattaal. Als u tips hebt hoe het beter kan bij de TKBN: geneer u niet, mail of bel ons. De adressen vindt u achter in deze Kanotities.

Doelstelling van de TKBN
Tijdens de ronde langs de verenigingen bood een verenigingsbestuurder aan om een missie (doelstelling) te schrijven voor de TKBN. Zonder al te veel te gaan theoretiseren kan dit bijdragen om de koers en de taak van de bond helder voor ogen te houden. Staat zoiets goed op papier dan weet ieder wat hem of haar te doen staat. Wat ook heel nuttig is voor opvolging en vacatures.

Inventarisatie cursusplannen
In het contact met de kanoverenigingen blijkt dat veel clubs cursussen organiseren, veelal vanaf de winter tot in het voorjaar. Het zou leuk zijn om binnen de bond elkaar hierin te kunnen versterken met de bedoeling dat de leden zo mogelijk in elke regio een aanbod vinden voor praktische vaarinstructies en/of zwembadtrainingen. Vraag aan de verenigingen: meld ons welke cursussen bij uw vereniging worden gegeven. En laat weten of ook TKBN-leden van buiten de vereniging kunnen deelnemen, zonodig onder aanvullende voorwaarden.

Vacatures TKBN
Op de oproep eerder dit jaar zijn reacties gekomen, maar nog niet voor alle vacatures. Kijk op de website welke vacatures nog open staan en overweeg om als vrijwilliger de TKBN te komen versterken. Er valt een hoop boeiend werk te verzetten. Heb je vragen over deze en/of andere vacatures? Neem contact op met onze secretaris, waar je je ook kunt aanmelden voor deze en andere functies.

Opening Kanoroute in de gemeente Houten
Op 11 oktober 2012 wordt een nieuwe kanoroute binnen de gemeente Houten geopend. Bij het tot stand komen van deze kanoroute is onder andere onze regionaal vertegenwoordiger Marten de la Vieter nauw betrokken geweest. In de volgende Kanotities zal een verslag van de opening komen alsook een nadere informatie over de route.

geplaatst: 20 okt 2012