Rotating Image

Vacatures

"Vele handen maken licht werk"

De TKBN zet zich al ruim 30 jaar actief in voor de belangen van de recreatieve kanovaarder in ons land. De TKBN doet dit met een grote groep gemotiveerde vrijwilligers en wil met minstens hetzelfde enthousiasme ook in de toekomst de belangen van de kanovaarder behartigen. Dan is het belangrijk dat de organisatie niet indut maar vooruitblikt en dat betekent niet alleen uitbreiding, maar ook vernieuwing van functionarissen die al geruime tijd meedraaien. Ook willen we graag de huidige bestuursleden wat ontlasten door een aantal klussen aan nieuwe vrijwilligers te geven.

We hebben de volgende "klussen" in de aanbieding:

  • Advertenties werven; geen bestuursfunctie, start na korte instructie, kan vanuit huis worden gedaan, 6x enkele uren per jaar. Je werkt in overleg met en onder verantwoordelijkheid van het bestuurslid voor de redactie.
  • PR-coördinator; een bestuursfunctie, start na korte instructie. Zorgt voor promotie van de recreatieve kanosport.
  • Regionaal vertegenwoordigers voor Groningen, Flevoland, Gelderland (noord en west), Zuid-Holland, Zeeland, Noord-Brabant (west) en Limburg (zuid); geen bestuursfunctie, start na korte instructie, zorgt voor de belangenbehartiging in de regio. Je werkt in overleg met het bestuurslid voor de belangenbehartiging.
  • Coördinator belangenbehartiging;  een bestuursfunctie die de belangen van de recreatieve kanosport bevordert. Je legt en onderhoudt contact met provincies, gemeenten, waterschappen, recreatieschappen, natuurorganisaties, andere watersportorganisaties en intern met de Regionaal vertegenwoordigers.
  • Voorzitter; een bestuursfunctie, je wordt ingewerkt. Je leidt de vergaderingen van het bestuur en de jaarlijkse Algemene Vergadering. Je werkt nauw samen met de secretaris en de penningmeester en vertegenwoordigt samen met hen de TKBN. Reken op enkele uren werk per week. Je onderhoudt contact met andere organisaties en legt gemakkelijk contact. 
  • Redacteur elektronische nieuwsbrief; geen bestuursfunctie, start na een korte instructie, enkele uren per maand. Stelt de Nieuwsbrief samen uit ingezonden en zelf gemaakte kopij.

De oproepen in Kanotities hebben inmiddels kandidaten opgeleverd voor de redactie, gegevensbeheer, website.

De TKBN biedt een prettige „werksfeer” (het gaat immers om je vrije tijd) en een goede maar sobere declaratieregeling. En wat betreft de werksfeer, we zeggen vaak "je moet bij het koor passen", dat houdt in dat het wederzijds moet "klikken" met de informele gemotiveerde ploeg.

Voor nadere inlichtingen, neem contact op met de secretaris, adresgegevens zie de colofon in Kanotities. Of stuur uw reactie naar de secretaris ( klik hier)