Waar het voorheen, door het ontbreken van een definitie voor “Slecht Zicht” en door onduidelijke wetsartikelen, voor sommigen vaag was hoe het zat met kanoën bij “Slecht Zicht” is dat tegenwoordig anders.

Landelijk is er door samenwerking tussen diverse Bevoegde Autoriteiten, Rijkswaterstaat, het Openbaar Ministerie en de Politie duidelijkheid ontstaan. Er zijn diverse Verkeersbesluiten genomen en er is een Landelijke Richtlijn opgesteld (te gebruiken door handhavers). Deze gelden op alle Nederlandse vaarwegen.

Nu is het zo dat, op basis van de tegenwoordige wetsartikelen, een rechterlijke uitspraak en de Richtlijn, het verboden is te kanoën als:

– Op Hoofdvaarwegen/Verkeersassen de zichtafstand minder is dan 1000 meter,

– Op de overige vaarwegen de zichtafstand minder is dan 400 meter.

Voor meer gedetailleerde informatie hieromtrent verwijzen wij u naar het boekje “Kano-Vaarregels in Nederland” van Arend Aalbrecht, op de website http://home.kpn.nl/aalbrecht/


TERUG NAAR VAARVERBODEN