Zuid-Holland

 • Stremmingen
  • Tijdelijke stremming Delfland
   Tussen Vlaardingen en Den Haag wordt een warmtetransportleiding aangelegd die de Slingsloot en Het Zweth kruist. Geruime tijd zijn er twee tijdelijke dammen in de kanoroute.
   Om het overdragen te vergemakkelijken is een eenvoudige kanosteiger aangebracht. De route zal tijdens de aanleg van de leiding enkele malen één week geheel gestremd zijn tussen punt 64 en het Abtswoudsebos; overdragen is dan niet mogelijk. Punt 64 is waar de wetering de A4 kruist. Het hangt van de voortgang van de werkzaamheden af wanneer die volledige afsluitingen noodzakelijk zijn. Zodra wij dat weten wordt dat hier vermeld.
  • Den Haag; Anna Paulowna brug / Elandbrug bij het Piet Heinplein in de gracht langs de Mauritskade; stremming i.v.m. werkzaamheden tot begin 2024.
 • Knelpunten
  • nvt