Overijssel

 

 • Stremmingen
  • Beneden-Regge, tussen Hancate en Archem; i.v.m. de uitvoering van de Reggeprojecten Archemermaten en Regge Pelmolen is het varen op de Regge gedurende 2022 in meer of mindere mate beperkt of kan er niet gevaren worden. Tussen de fietsbrug bij de Grefeldijk en de uitmonding van de Linderbeek kan gedurende heel 2022 niet gevaren worden met kano’s vanwege o.a. de aanleg van een stuw. Ook het fietspad langs de Regge is hier afgesloten. Bij de parkeerplaats aan het einde van de Grefeldijk is een zandstrandje waar kanovaarders goed kunnen uitstappen. De kanosteiger bovenstrooms de stuw in de Linderbeek is verplaatst naar de andere oever. De kanosteiger benedenstrooms stuw Archem blijft in gebruik.
  • Weerribben. Staatsbosbeheer werkt in opdracht van de provincie Overijssel aan het behoud van dit unieke wetland d.m.v. het nemen van maatregelen om de biodiversiteit te herstellen en te versterken. De werkzaamheden zijn in volle gang en duren van 2021-2024. T.g.v. de werkzaamheden kan een doorgang tijdelijk gestremd zijn. Voor meer informatie, zie staatsbosbeheer.nl/weerribben.
 • Knelpunten
  • nvt
 • Vaarverboden
  • De Reest
   Het riviertje de Reest dat ligt op de grens van Overijssel en Drenthe mag niet bevaren worden.
   Bron: Waterschap Reest en Wieden.