Noord-Holland noord

  • Stremmingen
    • Markermeerdijken Hoornse Hop. Sinds oktober 2019 werkt de Alliantie Markermeerdijken aan het opspuiten van de oeverdijk. Het werkgebied ter hoogte van de oeverdijk is afgezet met een betonning met een rood-wit-rood stopteken volgens het SIGNI-betonningsstelsel. Het werkgebied hierachter is verboden gebied. Het is gevaarlijk voor recreatie- en pleziervaart om voorbij deze betonning te varen aangezien er gewerkt wordt en er zandbanken en diverse leidingen liggen, zowel boven als onderwater. De kaart toont de betonning en het verboden gebied voor vaartuigen. Hoornse Hop
  • Knelpunten
    • Hoorn, overdraagplaats Dinkelweg
      De vaarverbinding Hoorn-Enkhuizen die in 2014 geopend is zou simpel uit te breiden zijn als er een overdraagsteiger komt bij de Dinkelweg. Het wordt dan mogelijk om door de wijk Kersenboogerd naar het Oosterpolder gemaal te varen en daar over te dragen naar het IJsselmeer. Ook verbindt een overdraagsteiger daar de Hoornse wijken Bangerd – Oosterpolder, Risdam en Kersenboogerd met elkaar. Als alleen al de oever bij de overdraagplaats gemaaid zou worden zou er veel gewonnen zijn. Nu moet er overgedragen worden door onkruid en wilde braam.