Flevoland & IJsselmeer

 • Stremmingen
  • De provincie Flevoland heeft een nieuw platform gelanceerd waarop alle informatie over vaarwegen, bruggen en sluizen in Flevoland verzameld is: https://flevowegen.nl/

   Werkzaamheden aan brug of sluis staan op de website overzichtelijk bij elkaar. Daarnaast is er een digitale vaarkaart met daarop de bruggen en sluizen te raadplegen. Ook onverwachte stremmingen als gevolg van een ongeluk of een storing van een sluis kun je via de Twittermeldingen terugvinden.

  • Dijkversterking Markermeer
   In 2019 start de Alliantie Markermeerdijken met werkzaamheden ter voorbereiding op de dijkversterking tussen Hoorn en Durgerdam. Om hinder en overlast naar de omgeving te beperken, worden veel materialen per boot aan- en afgevoerd via het water. Omdat het water in het Markermeer op veel locaties niet diep genoeg is voor de schepen, worden vaargeulen gebaggerd in het Markermeer. Ook worden loswallen aangebracht om de schepen te kunnen laden en lossen. Via de vaargeulen kunnen de schepen de loswallen bereiken om materialen aan- en af te voeren. Deze loswallen en vaargeulen worden gedurende de gehele uitvoeringsperiode gebruikt voor de aan- en afvoer van materialen zoals zand, klei, grond en stenen. Vanaf de centraal gelegen loswallen worden de materialen verder binnen het werkgebied vervoerd. In februari 2019 start het baggeren van vaargeulen en het aanleggen van loswallen. Dit duurt in totaal ongeveer 6 maanden. Daarna start de daadwerkelijke dijkversterking tot eind 2021. Kanovaarders op het Markermeer dienen rekening te houden met de werkzaamheden en de beroepsvaart via de extra aan te leggen vaargeulen.
   Voor meer info zie https://www.markermeerdijken.nl