Rotating Image

Reactienota bestemmingsplan Lauwersoog

Een aantal organisaties van het samenwerkingsverband Verbond Vaarrecreatie Waddenzee (VVW) heeft met een gezamenlijke brief gereageerd op het voorontwerp bestemmingsplan Waddenkwartier bij Lauwersoog. De TKBN is een van de mede ondertekenaars van deze brief.

Het voorontwerp meldt bouwplannen van een Wereld Erfgoed Centrum met bouwhoogten tot 30 m boven NAP. Het VVW voorziet windsnelheidsproblemen voor de vaarrecreatie bij de schutsluis, plus lange wachttijden voor de sluis. De bezwaren betreffen onder meer dat het plan onvoldoende aandacht besteed aan de gevolgen voor het waterverkeer en tevens het vervallen van de mogelijkheid van langparkeren bij de jachthaven naast de sluis, waar kanovaarders juist gebruik van moeten maken.

Met dank aan de TKBN regiovertegenwoordigers van de Waddenzee voor hun betrokkenheid bij de kanobelangen op het Wad.