Rotating Image

Privacywet AVG

Eind mei wordt de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) van kracht.  Die verordening (verplicht gesteld door “Europa”) vervangt de oude Nederlandse privacywet om ervoor te zorgen dat je persoonlijke gegevens zoveel mogelijk beschermd zijn.
Ook verenigingen en bonden krijgen ermee te maken. Daarom werkt de TKBN aan een goed privacyreglement dat op de site zal worden gepubliceerd. In de verenigingsbrief van januari hebben de verenigingen een kort stappenplan als handleiding voor de aanpak ontvangen. Een uitgewerkte handleiding is in april aan de verenigingen gestuurd, hieraan zijn geen kosten verbonden.