Rotating Image

Opleidingen

Leren kanovaren
Bij de TKBN en de TKBN-kanoverenigingen leer je goed kanoën via cursussen of gewoon als je met vaartochten meegaat en aanwijzingen / tips opvolgt. Allerlei techniekjes maken het varen makkelijker waardoor je met minder energie sneller, veiliger en plezieriger vaart. Bovendien ontmoet je ook nog eens andere kanoërs!
Hier onder lees je meer over cursussen waaraan je mee kunt doen.

Welke cursussen?
Een beginner begint met de basiskennis voor kajak- of canadeesvaren. De meeste TKBN-verenigingen hebben zo'n "instap"cursus. Later wil je misschien meer uitdaging op rivier, wildwater, grootwater, branding of zee. Veel verenigingen zijn ook op dat gebied actief, kijk via het menu Verenigingen en bezoek de website van die clubs om te zien wat zij aan cursussen geven. En kijk op de TKBN-vaarkalender en de Nieuwsbrief welke cursussen er worden gegeven en meld je aan.
En er zijn opleidingen voor vaarleiders en instructeurs.

Opleidingsplaatsen
Je krijgt veel ervaring door mee te doen met TKBN- en verenigingstochten. De kanoverenigingen zijn verspreid over het hele land waardoor je meestal in je eigen regio wel een cursus vindt.
De adressen van de kanoverenigingen vind je hier op de website bij de knop Kanoverenigingen. En kijk op internet voor de hieronder genoemde organisaties.

Bij de TKBN kanoverenigingen
* Zwembadtraining
* Beginnerscursus / Gevorderdencursus / KVA, KVB, KVT
* Grootwatervaren / Zeevaren / ZV / ZVE

Klik hier voor een compacte inhoud van KVA en KVB.

Canadees varen
* Kanoschool Herbie Bird / Zwalker
* KV De Goudse Peddel / KV Lekko

Wildwater en Branding
* Cursus weekenden TKBN en KV De Goudse Peddel
* Brandsport / Europagaai / Vloed Kanosport / Zwalker
* Wildwaterschool.nl

Zeevaren
* TKBN grootwatertochten, zie de vaarkalender
* Dutchseakayakers / Seamount Texel / Zeekanocentrum Texel
* Peddelpraat zomerkamp / NZKV
* Zeekajak.nl (breed programma)
* Ervaring opdoen door zeekanovakanties te boeken.

Slot
Kanoën is geen dure sport en dat merk je ook als je een kanocursus zoekt. Als je lid van een kanovereniging bent kost deelname aan een kanocursus vaak weinig of zelfs niets. Wil je goed leren kanoën, begin dan met lid te worden van een kanovereniging.

 

Opleidingsbeleid TKBN

In de volgende blokjes staat de cursusaanpak van de TKBN en de verenigingen.

Behoefte gepeild
Enkele jaren geleden heeft de TKBN samen met de verenigingen gepeild of het nodig is om landelijke opleidingsstructuren op te tuigen. Dat is niet nodig: het cursusaanbod bij de verenigingen is uitstekend. Wij gooien geen contributiegeld over de balk voor dure en overbodige opleidingsstructuren.

Wat doen we wel?
Je kunt allerlei verenigingscursussen volgen of gewoon, spelenderwijze, de basistechnieken tijdens het meedoen aan club- of TKBN-tochten opdoen.
Kajakvaardigheid_A De TKBN is geen voorstander van fijnmazige diplomastructuren.
Wel hebben we TKBN-certificaten als je met goed gevolg aan een cursus bij een TKBN-vereniging hebt meegedaan.
Verder bestaan er verschillende niveaus van zeevaardigheid en als je dat wilt, kun je heel goed terecht bij een aantal van onze verenigingen. Zo organiseert KV Onder De Wadden de zeecursussen voor haar leden non profit met officiële zeekanoinstructeurs. Zij geven de cursus in modules met als groot pluspunt dat ZV of ZVE behalen niet afhankelijk is van één examendag. Kijk dus op de website van de verenigingen naar wwelke cursussen er worden gegeven. En bedenk dat een jaar lidmaatschap bij een kanovereniging veel minder kost dan een aantal zeeweekenden elders volgen.

Opleidingskwaliteit
Er is veel opleidingscapaciteit én kwaliteit bij onze verenigingen. Gebruik die capaciteit die, verspreid over het land, het mogelijk maakt om in je eigen regio cursussen te volgen. Ervaren kano- en zeeinstructeurs begeleiden de cursussen en zijn bevoegd om certificaten zoals voor KVA, ZV en ZVE uit te reiken.

Erkende opleidingen
Wat zijn erkende kano-opleidingen? Er bestaan geen door de overheid erkende kano-opleidingen, tenzij die gegeven worden op een ALO (opleiding voor sportleraar) of CIOS (opleiding voor sportinstructeur) en worden afgesloten met een wettelijk erkend diploma.
Elke wettelijk opgerichte organisatie (vereniging, bond enz.) kan zijn eigen criteria vaststellen, instructie geven en certificaten of getuigschriften uitreiken, waarbij de door de praktijk gevormde landelijk gebruikelijke vaardigheidseisen de basis vormen.

Kano-instructeur
Al kort na de oprichting stelde de TKBN een opleidingsboek voor kano-instructeurs samen; een gediplomeerde (en binnen de TKBN kanovarende) sportleraar was de hoofdauteur. Daarmee ging de TKBN in eigen gekwalificeerde opleidingen voorzien.
Jarenlang liepen nieuwe instructeurs van de TKBN en de (inmiddels opgeheven) NKB stage bij de auteur en ook nu nog is het boek de basis voor instructeursopleidingen. Verenigingen kunnen het via het TKBN-secretariaat aanvragen.

= = = = =