Rotating Image

Sterke groei TKBN

De TKBN is in 2021 sterk gegroeid in aantal persoonlijke- en verenigingsleden. Met drie nieuwe verenigingen er bij komt het totaal aantal leden boven de 3000 en zijn er 23 verenigingen, wat een verdubbeling is in de laatste 10 jaar. Steeds meer verenigingen zien de TKBN als de bond die de recreatieve kanobelangen op een voor hen aansprekende wijze behartigt. Dit spreekt ook uit het beleidsplan dat de ontwikkeling van de TKBN als dé belangenbehartiger van de recreatieve kanosport voorop stelt. Uiteraard is samenwerking met derden hierbij mogelijk - mits passend bij de statutaire doelstellingen van de TKBN - , o.a. met natuurorganisaties, overheden en organisaties op het gebied van de waterrecreatie.