Rotating Image

Sterke groei TKBN en meer

De TKBN is in 2021 sterk gegroeid in aantal persoonlijke- en verenigingsleden. Met drie nieuwe verenigingen er bij per 1 januari 2022 komt het totaal aantal leden boven de 3000 en zijn er 23 verenigingen, wat een verdubbeling is in de laatste 10 jaar.

Inmiddels hebben nóg twee verenigingen besloten om zich bij de TKBN aan te sluiten. Steeds meer verenigingen zien de TKBN als de bond die de recreatieve kanobelangen op hen aansprekende wijze behartigt. Dit spreekt ook uit het beleidsplan dat de ontwikkeling van de TKBN als dé onafhankelijke belangenbehartiger van de recreatieve kanosport voorop stelt. Onafhankelijkheid, ook als we naar de toekomst kijken, zodat de kanosport weet waar de TKBN voor staat.
Uiteraard is samenwerking met derden hierbij mogelijk - mits passend bij de statutaire doelstellingen van de TKBN - , o.a. met natuurorganisaties, overheden en organisaties op het gebied van de waterrecreatie.