Rotating Image

Ondersteuning verenigingen

In het kader van de verenigingsondersteuning heeft de TKBN ook in 2021 weer veel informatie aan de verenigingen verstrekt. Zoals de compacte instructie m.b.t. de WBTR met werkplan, de verenigingen kregen dit gratis. De WBTR biedt verenigingsbestuurders houvast voor goed bestuur en beschermt tegen wanbeheer door medebestuurders. Hierna volgde uitleg met instructie voor de UBO, de wet die bedoeld is om witwaspraktijken tegen te gaan.
Tenslotte stond de Verenigingsbrief nr 26 vol met tips over subsidiemogelijkheden, o.a. voor clubaccommodaties.