Rotating Image

Ondersteuning verenigingen

In het kader van de verenigingsondersteuning heeft de TKBN ook in 2021 weer de nodige informatie aan de verenigingen gestuurd. Zoals de compacte instructie m.b.t. de WBTR, met een werkplan als leidraad; de verenigingen kregen dit gratis. De WBTR biedt verenigingsbestuurders houvast voor goed bestuur en biedt bescherming tegen wanbeheer door collega bestuurders.
Later in het jaar volgde een toelichting met instructie voor de UBO, de wet die bedoeld is om witwaspraktijken tegen te gaan.
Tenslotte stond de Verenigingsbrief nr 26 vol met tips over subsidiemogelijkheden zoals voor accommodaties.