Rotating Image

17.10.2020 - Bijzondere Algemene Vergadering - TKBN Bestuur

Body

Indien er op 27 september 2020 onvoldoende stemgerechtigde leden aanwezig zijn, is het statutair noodzakelijk om een tweede keer bijeen te komen om de statuten te mogen wijzigen. Wij gaan er van uit dat op 27 september niet 66,7% van alle leden aanwezig zal zijn. Geef het ook nu ruim tevoren aan indien u aanwezig wilt zijn. Doe dit via secretaris@tkbn.nl . Er staan tijdens deze vergadering geen andere punten op de agenda.

 

 Vorige pagina