Rotating Image

Maatregelen i.v.m. CORONA

Ook het TKBN-bestuur heeft kennis genomen van de overheidsmaatregelen naar aanleiding van het coronavirus.  Wij hebben besloten om geen herhaling te publiceren van de door de overheid/RIVM afgekondigde maatregelen. Temeer daar de te treffen maatregelen van dag tot dag kunnen wijzigen. Wel geeft de TKBN compacte samenvattingen van de voor kanosport  belangrijke zaken. 

Voor de volledige informatie verwijzen wij onze leden en verenigingen naar de informatie die door de overheid/RIVM wordt gegeven, zie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19 .

Corona-nieuwsbrief
In de extra TKBN ledenvergadering van 17 oktober is gevraagd om de verenigingen snel van advies te dienen bij elke relevante wijziging in de landelijke Corona-regelgeving. Het gaat hierbij alleen over de zaken die gevolgen hebben voor het recreatief kanovaren en het bijbehorende verenigingsleven.
Daags na deze ledenvergadering is de eerste Corona-nieuwsbrief aan de verenigingen gestuurd, inmiddels is de derde nieuwsbrief uit. De aanbevelingen in deze nieuwsbrief die ingaande 19 november 2020 gelden zijn:

  1. De maximale groepsgrootte voor binnen- en buitensporters vanaf 18 jaar bedraagt nu 4 personen. Onderling dient men steeds 1,5 meter afstand te houden. Meerdere groepjes van 4 personen mag alleen als deze groepjes gedurende de gehele tocht strikt gescheiden blijven van elkaar. (Of dit in de praktijk haalbaar is? Het vraagt heel veel discipline van iedereen.)
  2. Voor kinderen tot 18 jaar is sporten in teamverband wel toegestaan.
  3. Sportkantines, douches en kleedkamers zijn gesloten.
  4. Voor ons niet relevant maar wel hierbij horend: Alle competities liggen stil. Wedstrijden, anders dan tussen leden van de eigen vereniging onderling, zijn ook voor kinderen niet toegestaan.
  5. Toeschouwers zijn niet toegestaan.
  6. Wil je als vereniging vergaderen? Doe het bij voorkeur digitaal. Thuis mag je per dag slechts 1 keer bezoek ontvangen. Dit mogen dan maximaal 3 personen zijn.
  7. Bovendien mag je binnen en buiten niet met meer dan 4 personen, die niet allemaal tot hetzelfde huishouden behoren, bij elkaar komen. Onderling moet je daarbij steeds 1,5 meter afstand houden.
  8. In een niet-thuis-situatie  mag binnen worden vergaderd met maximaal 30 personen (inclusief kinderen) die allen 1,5 meter uit elkaar moeten zitten. Bij binnenkomst, vertrek en noodzakelijk tussentijds verlaten van de zitplaats is het gebruik van een mondkapje verplicht. Het vooraf opstellen en minimaal 14 dagen bewaren van een aanwezigheidslijst (naam, e-mailadres en telefoonummer) is verplicht.
  9. De zwembaden gaan weer open. Er geldt een maximum van 30 personen per ruimte. Er gelden echter meer beperkende regels. Overleg tevoren met je eigen zwembad. Zij weten precies wat er wel en niet mag op hun locatie.

Let op! Naast de landelijke regels mag elk van de 21 veiligheidsregio’s extra maatregelen opleggen. Informeer zelf dus altijd of er in je eigen regio en in de regio('s) waarin je wilt gaan varen extra regels zijn uitgevaardigd.

= = = = =
Aanbeveling: vaar alleen trajecten met startpunt = eindpunt en in je eigen regio om geen onnodige reisbewegingen te maken.

Neem  veiligheidsvoorzorgsmaatregelen want het water en de buitenlucht worden steeds kouder.

Zoek het gevaar niet op!!! Belast de hulpdiensten niet door risico's te nemen. Zorg dat de ambulance of de traumahelikopter niet voor jou moet uitrukken.

Kijk geregeld op de TKBN-website voor nieuwe mededelingen en in de Vaarkalender voor wijzigingen in de geplande activiteiten.

Versie: 19 november 2020