Rotating Image

Nieuws


Privacywet AVG

Eind mei wordt de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) van kracht. Die verordening (verplicht gesteld door “Europa”) vervangt de oude Nederlandse privacywet om ervoor te zorgen dat je persoonlijke gegevens zoveel mogelijk beschermd zijn. Ook verenigingen en bonden krijgen ermee te maken.

Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen

De provincie Noord-Holland heeft besloten om het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen uit te voeren. Dit gebiedsakkoord voorziet in de integrale en samenhangende uitvoering van doelstellingen op vlak van economie, natuur, water, recreatie en toerisme, cultuurhistorie, landschap en duurzaamheid in de Oostelijke Vechtplassen. Het akkoord omvat o.a. de verbetering van de recreatieve waarden en het versterken van de ecologische waarden.