De vaarroute Rotte, Hennipsloot, Ringvaart, Hollandsche IJssel wordt aantrekkelijker voor waterrecreatie en voor trekvissen.
Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, recreatieschap Rottemeren en gemeente Zuidplas werken samen voor het aantrekkelijker maken van de vaarroute Rotte – Hollandsche IJssel.

Naast dat het hoogheemraadschap de historische sluis renoveert en de Hennipsloot baggert, zorgt het recreatieschap voor nieuwe aanlegplekken en kanosteigers in de Eendragtspolder. De gemeente plaatst steigers en informatieborden om de dorpskernen te bezoeken vanaf de Ringvaart. Ook zorgt de gemeente voor wacht- en passeerplekken bij bruggen. Het is de ambitie om de bedieningstijden van de sluizen en bruggen te verruimen.
Voor het gezamenlijk bijdragen aan de versterking van het regionale recreatieve vaarnetwerk ontvangen meerdere deelprojecten binnen deze samenwerking subsidie van provincie Zuid-Holland.

Zelf de vaarroute beleven?
De vaarroute Rotte – Hollandsche IJssel is ongeveer twaalf kilometer lang; een traject met twaalf bruggen en twee sluizen. Wie zonder vaartuig de route wil beleven, kan de video ‘Rotte – Hollandsche IJssel, vaarroute met potentie’ bekijken. Zie Vaarroute.