MarekKanovaarders die hebben deelgenomen aan de jaarlijkse kanotrektocht in Polen van KTW Chełmno, herinneren zich ongetwijfeld de sympathieke chauffeur van de vrachtwagen en manus van alles, Marek Grabowski. Vorig jaar vernamen wij dat hij een ernstige ziekte had. Helaas is hij op 10 februari 2022 op 50-jarige leeftijd overleden. Wij zullen ons hem herinneren als de zeer sportieve kameraad die een belangrijk steunpunt was voor zijn kanovereniging. Op de website van KTW Chełmno staat een bericht ter nagedachtenis aan Marek. Een condoleance namens de TKBN is gestuurd.