Ook het TKBN-bestuur heeft kennis genomen van de overheidsmaatregelen naar aanleiding van het coronavirus.  Wij publiceren geen complete herhaling van deze maatregelen. Temeer daar de maatregelen geregeld kunnen wijzigen. Wel geeft de TKBN compacte samenvattingen van de voor kanosport belangrijke zaken. 

Voor de volledige informatie verwijzen wij onze leden en verenigingen naar de informatie die door de overheid/RIVM wordt gegeven, zie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19 .

Corona-nieuwsbrief
Vanaf najaar 2020 adviseert de TKBN de verenigingen snel bij relevante wijziging in de landelijke Corona-regelgeving. Het gaat hierbij alleen over de zaken die gevolgen hebben voor het recreatief kanovaren en het bijbehorende verenigingsleven. Sindsdien is 10x een Corona-nieuwsbrief aan de verenigingen gestuurd.

De aanbevelingen ingaande 15 januari 2022 zijn:

  1. Buiten en binnen sporten on groepsverband is weer toegestaan. Iedereen voldoet aan de basisregels en houdt dus steeds minstens 1,5 meter afstand tot alle anderen. Kanotochten in verenigingsverband zijn dus weer mogelijk.
  2. Sportkantines zijn alleen open voor afhaal. Zonder coronatoegangsbewijs kan gebruik gemaakt worden van de afhaalfunctie in sportkantines.
  3. Kleedkamers, toiletten en douches zijn open.
  4. Binnen in het clubgebouw is een coronatoegangsbewijs verplicht voor iedereen van 18 jaar en ouder.
  5. Vrijwilligers hoeven geen coronatoegangsbewijs te laten zien als zij in functie voor de sport in het clubgebouw zijn.
  6. Als vereniging mag je fysiek bijeenkomen voor een vergadering in een daartoe geschikte ruimte, bijvoorbeeld in je clubhuis. De ruimte moet groot genoeg zijn om iedereen op 1,5 meter van elkaar een vaste zitplaats te bieden (huisgenoten uitgezonderd); de grootte van de ruimte bepaalt het maximum aantal deelnemers; er moeten duidelijk gescheiden looproutes zijn; de deelnemers moeten vooraf aangemeld zijn (maak een deelnemerslijst met naam, emailadres en telefoonnr); zorg voor voldoende desinfectiemiddel.
  7. Het reisadvies voor reizen naar het buitenland is aan bijna dagelijkse wijzigingen onderhevig: kijk zelf op internet naar de regels als je kanoplannen in het buitenland hebt. Het buitenland kan eisen stellen aan jouw aanwezigheid daar. Deze kunnen afwijken van de eisen die Nederland stelt aan de bewoners van dat land.
  8. Het gebruik van mondkapjes is verplicht in de openbare binnenruimte, het openbaar vervoer en ook wanneer je samen met iemand, die niet tot je eigen huisgenoten behoort, in de auto rijdt.

Let op! Naast de landelijke regels mag elk van de 21 veiligheidsregio’s extra maatregelen opleggen. Informeer zelf dus altijd of er in je eigen regio en in de regio(‘s) waarin je wilt gaan varen extra regels zijn uitgevaardigd.

= = = = =

Voor individueel varen:

Aanbeveling: vaar alleen trajecten met startpunt = eindpunt en in je eigen regio om geen onnodige reisbewegingen te maken.

Neem  veiligheidsvoorzorgsmaatregelen want het water en de buitenlucht zijn koud. Zoek de grenzen van je kunnen niet op. Daarmee vermijd je reddingsacties en dus de noodzaak om te dicht bij elkaar te komen. “Vlotjes” vormen op het water doe je alleen door een andere boot bij de punt vast te houden. Zo houd
je voldoende afstand t.o.v. elkaar.

Zoek het gevaar niet op!!! Belast de hulpdiensten niet door risico’s te nemen. Zorg dat de ambulance of de traumahelikopter niet voor jou moet uitrukken.

Kijk geregeld op de TKBN-website voor nieuwe mededelingen en in de Vaarkalender voor wijzigingen in de geplande activiteiten.

Tot slot: kanoën is een gezonde buitensport waarbij je vanwege de benodigde peddelslag een voldoend veilige onderlinge afstand kunt bewaren.

Versie: 15 januari 2022.