Ingaande 2022 treedt Kv Sloterplas toe tot de TKBN. De vereniging ligt op het Watersporteiland in de Sloterplas in Amsterdam West met een eigen accommodatie, meer dan 200 kano’s en kajaks en heeft circa 100 leden. Er wordt alle woensdagavonden gevaren en instructie gegeven en er worden maandelijks tochten georganiseerd in de buurt of elders. Een hartelijk welkom aan Kv Sloterplas als lid van de TKBN!