Vanuit de Aanpak Oostelijke Vechtplassen zijn er in 2020 aan de Lambertzskade en aan de Kromme Rade twee kanosteigers aangelegd. Kanovaarders kunnen hierdoor gemakkelijk oversteken tussen de Wijde Blik en de Vuntus.

Maar door de weersomstandigheden hebben de steigers en aansluitende oevers het in de praktijk zwaar te verduren: het klotsende water zorgt voor uitspoeling van de halfverharding waardoor er gaten ontstaan tussen oever en steiger. Natuurmonumenten zorgt voor het onderhoud van de twee steigers en beoogt met het aanbrengen van beschoeiing te voorkomen dat de halfverhardingen weer wegspoelen.