Disclaimer

Disclaimer

Wat je moet weten als je wilt meevaren

Voor alle tochten geldt: houd je aan de veiligheidsvoorschriften en de afspraken die je met de vaarleiding maakt. Zorg dat je voldoende eten en (warm) drinken voor onderweg bij je hebt. Meld je tijdig aan, wees op tijd aanwezig en meld je tijdig af bij calamiteiten. Zorg altijd voor de juiste uitrusting en droog verpakte reservekleding. Draag aan de omstandigheden aangepaste kanokleding.

Deelnemersniveau: Meld je alleen aan voor tochten die je qua conditie en vaardigheden aankunt. Wil je je grenzen verleggen kies dan voor een opleidingstocht of cursus. Overleg bij twijfel tevoren met de vaarleiding. Voldoe je niet aan de bovenstaande eisen dan heeft de vaarleiding altijd het recht je te weigeren als deelnemer. Genoemde afstanden kunnen enigszins afwijken, het zijn inschattingen. Elders op deze website staan de veiligheidseisen voor elk type tocht beschreven. Neem er vooraf kennis van dan is deelnemen aan een tocht genieten voor iedereen.

Kosten: Deelname aan TKBN tochten is voor TKBN-leden gratis, tenzij er bij de aankondiging van de tocht kosten worden vermeld, zoals kampeerkosten, sluisgelden, cursuskosten of organisatiekosten voor het organiseren van een kanokamp of weekend.

Aansprakelijkheid: De TKBN is niet aansprakelijk voor voorzienbare schade of voorzienbare gevaren welke behoren bij deelname aan activiteiten. Deelname daaraan geschiedt in beginsel op eigen verantwoording en op eigen risico. Evenmin is de TKBN aansprakelijk als een deelnemer de aanwijzingen van de vaarleiding niet opvolgt. Voor die gevallen waarin er een wettelijke aansprakelijkheid zou kunnen ontstaan, heeft de TKBN een WA-verzekering.

Gratis WA-verzekering voor leden van de TKBN: Deze WA-verzekering dekt de aansprakelijkheid van de leden van de TKBN (vaarleiders en deelnemers) tijdens deelname aan activiteiten van de TKBN inclusief de voor TKBN leden opengestelde activiteiten van aangesloten verenigingen. Deze activiteiten zijn gekenmerkt met het TKBN-logo:logomini
Aansprakelijk stellen dient schriftelijk te geschieden bij het bestuur  via de secretaris (klik hier : Mail ). Indien je geen TKBN-lid bent, is het raadzaam om zelf een WA-verzekering af te sluiten.

Andere aanbieders: De TKBN neemt in haar Vaarkalender ook activiteiten van derden op. Hier ontbreekt het TKBN-logo bij de aankondiging. De TKBN is nimmer aansprakelijk te stellen voor deze tochten.

Internationale openstelling: De TKBN heeft enkele tochten aangewezen die ook, via hun kano bond, zijn opengesteld voor deelname door leden van buitenlandse kano bonden. Deze tochten zijn herkenbaar door de toevoeging (int) achter de tochtnaam.