Bestuursnieuws Kanotities 2022 nr 1

Algemene Vergadering 2022
De agenda voor de AV in het decembernummer is in dit nummer van Kanotities herhaald daar er een kleine toevoeging is onder punt 10a. Het reglement Toelatingscommissie heeft namelijk een kleine wijziging in het Huishoudelijk Reglement tot gevolg.

3000 leden
De TKBN heeft ingaande 2022 een ledental van 3000, te danken aan drie nieuwe verenigingen, groei in ledental bij de meeste verenigingen, en een verdubbeling van de groei van het aantal persoonlijke leden t.o.v. voorgaande jaren. De TKBN is voor velen de bond die de recreatieve kanobelangen inhoud geeft.

Goed nieuws
Goed nieuws uit de persconferentie van 14 januari. Alle sportactiviteit binnen en buiten is weer mogelijk. Overal waar het niet mogelijk is om 1,5 meter afstand te houden, wordt geadviseerd een mondkapje te dragen. Kanotochten kunnen weer volledig van start mits er ook voor en na het varen voldoende onderlinge afstand wordt gehouden. De bar van de kantine moet nog wel dicht blijven, vergaderen is mogelijk met inachtneming van de 1,5 m afstand.

Klussen En Klusjes
Je bent lid van een vrijwilligersorganisatie. Veel TKBN-ers helpen binnen de kanobond mee om anderen én zichzelf nog meer kanoplezier te verschaffen. Ook iets voor jou? We hebben werkjes van een paar uur per jaar tot een paar uur per week. Meer info? Kijk op de website in het menu Organisatie / Vrijwilligers of neem contact op met info@tkbn.nl .

Opleidingskwaliteit
In december heeft er een gesprek plaatsgevonden tussen het bestuur van de TKBN en het WSV. In dit gesprek is ook gesproken over de wijze van opleiden via of door het WSV en zoals dit wordt gedaan binnen de TKBN. Het werd duidelijk dat wij als TKBN hier anders tegen aankijken dan het WSV. Wel zijn wij het er beiden over eens dat er sprake dient te zijn van het goed instrueren/opleiden van kanoërs. Op de WSV-website staat bij de opleiding voor Kajakvaardigheid A dat kajakvaardigheid A bij het WSV niet vergelijkbaar is met het certificaat kajakvaardigheid bij de TKBN. Dit zien wij dus anders.