Bestuursnieuws Kanotities 2021 nr 6

Contributie en kanoverzekering
Ook in 2022 blijft de contributie en de premie van de kanoverzekering ongewijzigd. Begin 2022 versturen wij de nota’s hiervoor. Vermeld s.v.p. bij de betaling het huidige factuurnummer bij Omschrijving. Als u dit nummer mét de spaties vermeldt kan de ledenadministratie de betaling automatisch verwerken, wat veel tijd scheelt. Let op:
* Het bankprogramma herhaalt vaak de gegevens van de vorige betaling aan de TKBN: vul daarom s.v.p. het huidige factuurnummer in.
* Banken letten steeds meer op de juiste naam van de rekening, zet er voluit “Toeristische Kano Bond Nederland”.
* Gebruik het IBAN-nummer van de ledenadministratie: NL69 INGB 0000 4624 38.
* Stort de bank de betaling terug, controleer dan of je misschien de naam verkeerd hebt omschreven. Of vraag bij de bank na waarom het is teruggestort.

Aankondiging Algemene Vergadering 2022
Zie in Kanotities de uitnodiging voor de Algemene Vergadering (AV). Indien de overheidsmaatregelen het vergaderen niet toelaten is uitstel waarschijnlijk nodig. Dit maken wij dan bekend op de hoofdpagina van de website.

Derde vereniging sluit zich aan!
Naast de verenigingen De Kanoniers en Jason Arnhem treedt ingaande 2022 ook Kv Sloterplas toe tot de TKBN. De vereniging ligt op het Watersporteiland in de Sloterplas in Amsterdam West met een eigen accommodatie, meer dan 200 kano’s en kajaks en heeft circa 100 leden. Een hartelijk welkom aan Kv Sloterplas als lid van de TKBN!

De TKBN groeit
De TKBN toont in 2021 een sterke groei aantal persoonlijke- en verenigingsleden. Met de drie nieuwe verenigingen er bij komt het totaal aantal leden boven de 3000 en zijn er 23 verenigingen wat een verdubbeling is in de laatste 10 jaar. Steeds meer verenigingen zien de TKBN als de bond die de recreatieve kanobelangen op een voor hen aansprekende wijze behartigt.

TKBN-kanoverzekering – een aanrader
Ook dit jaar weer hebben leden met kanoschade baat gehad van de TKBN-kanoverzekering. Het is een zeer goedkope kanoverzekering, niet alleen door de lage premie maar ook in combinatie met de lage contributie van het TKBN-lidmaatschap. Een onderzoek van de penningmeester wees uit dat onze kanoverzekering nergens beter is te verkrijgen dan via de TKBN. Op de website staan bij de kanoverzekering enkele reacties na afhandeling van schade.

UBO en WBTR
Verenigingen en stichtingen kregen dit jaar met twee nieuwe wetten te maken. Kort samengevat: de UBO is bedoeld om witwaspraktijken tegen te gaan, de WBTR om onbehoorlijk bestuur tegen te gaan. De TKBN-verenigingen hebben eerder dit jaar een instructie voor de WBTR ontvangen, onlangs gevolgd door een korte toelichting voor de UBO. Al geven dit soort wetten extra werk voor bestuurders, ze bieden bescherming aan verenigingen en hun bestuurders. Heeft jouw vereniging vragen over deze materie, neem contact op met onze secretaris.

Klussen En Klusjes
Je weet het: je bent lid van een vrijwilligersorganisatie. Veel TKBN-ers helpen daarom binnen onze kanobond mee om anderen én zichzelf nog meer kanoplezier te verschaffen. Ook iets voor jou?
We hebben werkjes van een paar uur per jaar tot vacatures van een paar uur per week: lees het artikel in deze Kanotities. Meer info? Kijk op de website in het menu Organisatie / Vrijwilligers en kies maar uit!

Fijne Kerstdagen en Voorspoedig 2022
Het bestuur wenst alle leden heel fijne Kerstdagen en een voorspoedig, gezond en sportief nieuwjaar toe.