Bestuursnieuws Kanotities 2021 nr 5

Lozingsverbod bepleit
Het bestuur ontving van Peddelpraat bericht over een overheidsmaatregel dat recreatievaart niet langer het afvalwater (toilet) loost in het oppervlaktewater. Vanuit de gemotoriseerde watersport is uitstel van deze maatregel bepleit, terwijl het al speelt vanaf de 90-er jaren. De TKBN is het eens met het standpunt van Peddelpraat dat uitstel van het lozingsverbod indruist tegen de belangen van kanoërs, zwemmers, surfers enzovoorts. Zij zijn doorlopend in contact zijn met dit onhygiënische oppervlaktewater en lopen zo risico’s voor de gezondheid. Begrijpelijk dat steeds meer kanoërs zich distantiëren van organisaties die pleiten voor uitstel van het lozingsverbod. Als toervaarders zijn wij blij als hier zo snel mogelijk op gehandhaafd gaat worden.

Bosa-subsidie voor verenigingen
De subsidieregeling Stimulering Bouw en Onderhoud Sport Accommodaties (BOSA) is bedoeld voor amateursportorganisaties. Hiermee kan een vereniging minimaal 20% subsidie terugkrijgen van het Rijk voor bouw- en onderhoudskosten van sportaccommodaties en aanschaf van sportmaterialen. Te denken aan: aanschaf van clubboten, clubkleding, een traplift, onderhoud accommodatie inclusief kanosteiger.

Kaderdag 2021
Nu de coronamaatregelen meer ruimte bieden houdt de TKBN dit najaar weer een kaderdag met de regiovertegenwoordigers en andere vrijwilligers die zich inzetten voor de TKBN. Het is een dag bij uitstek om niet alleen aandacht te schenken aan knelpunten op kanogebied, maar ook ideeën uit te wisselen voor verdere ontwikkeling en bloei van de recreatieve kanovaart.

Kanovereniging De Kanoniers lid van de TKBN
Ingaande 2022 treedt de Kv De Kanoniers toe tot de TKBN. De vereniging is in 1986 opgericht en heeft haar clubgebouw aan de Grienedyk in de haven van Joure. Vanuit het clubgebouw zijn de Friese meren snel bereikbaar. Een hartelijk welkom aan Kv De Kanoniers als lid van de TKBN!

Kanovereniging Jason Arnhem lid van de TKBN
Ingaande 2022 treedt de Kv Jason Arnhem toe tot de TKBN. De vereniging is in 2007 opgericht en heeft haar drijvend clubgebouw aan de Westervoortsedijk in de Nieuwe Haven van Arnhem. Op de clubavond wordt gevaren op de Nederrijn en de IJssel, waarbij de kop van de IJssel met de keerstroom een goede oefenplek is. Een hartelijk welkom aan Kv Jason Arnhem als lid van de TKBN!