Bestuursnieuws Kanotities 2021 nr 4

Wijziging postadres TKBN
Het postadres van de TKBN is gewijzigd in:
TKBN, p/a Anna Blamanweg 48, 4103WJ  Culemborg.

Oproep vrijwilligers
Naast de oproep voor een PR-vrijwilliger in Kanotities nr 4 willen wij graag ook verjonging in het bestuur en commissies nastreven. Wij zoeken jonge enthousiaste vrijwilligers om het kader van de TKBN te versterken. Lees het interview met de nieuwe voorzitter in de vorige Kanotities. Spreekt het je aan? Neem dan contact met ons op, er is altijd plaats voor extra hulp!

WBTR ondersteunt bestuurders
Verenigingen komen soms moeilijk aan bestuursleden. De komst van de WBTR (Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen) leek het nog minder aantrekkelijk te maken om een bestuurstaak op te pakken. Weet echter dat de WBTR juist extra bescherming biedt aan bestuurders en helpt tegen wanbeheer door collega bestuurders.

Biesbosch
We kregen berichten dat voor het varen met groepen in de Biesbosch vooraf vergunning van Staatsbosbeheer (SBB) nodig zou zijn. Uit navraag blijkt dat dit onjuist is, maar mogelijk komt dergelijke regelgeving wel in de toekomst tot stand. SBB ziet namelijk dat de recreatiedruk in hun gebieden via vooral commerciële activiteiten steeds hoger wordt, wat niet altijd ten gunste van de natuur uitpakt.

Cursusperikelen m.b.t. kanoinstructeurs
Via een van onze verenigingen vernemen wij dat het diploma ‘erkend kanoinstructeur’ dat hun leden bij het WSV hebben behaald, geen bevoegdheden zou geven bij TKBN-verenigingen. Met als gevolg dat wie bij deze kanoinstructeur KVA of KVB heeft behaald, dit moet herhalen bij het WSV voordat men daar bijvoorbeeld aan een zeekanocursus kan meedoen. Dit is merkwaardig, je bent als instructeur bevoegd of niet. Als dit geen incident is maar structureel, betekent het dat de opleiding tot ‘erkend kanoinstructeur’ bij het WSV geen landelijke betekenis heeft voor de recreatieve kanosport, maar alleen nut heeft binnen het WSV. Als meer verenigingen dit punt herkennen neem dan contact met ons op via secretaris@tkbn.nl.

Fusiebericht ontzenuwd
De TKBN werd verrast door een bericht van het WSV dat zij willen fuseren met ons. Dit is des te verrassender omdat het bestuurlijk overleg met hen in de laatste twee jaar niet doorging wegens gebrek aan gezamenlijke belangen. Binnen de TKBN is er geen reden om tot een fusie te komen. Evenmin heeft de TKBN de behoefte om kopje onder te gaan in een bond waar het percentage kanovaarders minimaal is t.o.v. het totale aantal leden. Om onze identiteit te behouden zijn wij geen voorstander van fusie. Uiteraard willen wij daar waar het zinvol is graag samenwerken en we doen dit met name op het gebied van de recreatieve kanobelangen.

Promotievideo kanosport
Op de hoofdpagina van de TKBN-website staan promotiefilmpjes over de TKBN. Nieuw is de film “De TKBN in 7 minuten” dat een beeld schetst van wat de TKBN doet. Met dank aan Janny Herfst voor het vele werk om deze film samen te stellen uit het beschikbare materiaal.