Bestuursnieuws Kanotities 2021 nr 3

Handreiking met werkplan WBTR
In vervolg op de eerste versie van de handreiking WBTR (Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen) hebben de verenigingen in april de tweede versie gekregen met daarbij een compact werkplan ter ondersteuning van de nog uit te voeren maatregelen. In deze tweede uitgave zijn de na de eerste versie ontvangen vragen verwerkt.

Landkaart instappunten op website
De landkaart met instappunten is vernieuwd, de exacte locatie van een aantal punten is verbeterd en op de achtergrond wordt verder gewerkt aan een compactere vermelding van de gegevens.

Uitbreiding Regionaal Vertegenwoordigers
In Zuid-Holland is Albert Cool, lid van KV De Goudse Peddel,  het team van regionaal vertegenwoordigers komen versterken voor de regio Zuid-Holland zuid. Albert heeft hierbij steun van Gert Zeeman, die vanuit dezelfde kanovereniging jarenlang betrokken is geweest bij de belangenbehartiging. Zie ook hierna.

Kanoverbinding Reeuwijk-Enkele Wiericke
Vanuit de kanovereniging De Goudse Peddel heeft Gert Zeeman zich ingezet om een al heel lang in de kanowereld lopende wens te realiseren: een verbinding voor kanovaarders tussen Reeuwijk en de Enkele Wiericke. Van hieruit hebben kanovaarders verbinding naar de Oude Rijn en de Hollandse IJssel. Het is een fraai resultaat van de belangenbehartiging van de kanosport!

Sup-pen in de TKBN
Vanuit enkele verenigingen zijn vragen gekomen of het varen met suppen in de TKBN past. Het antwoord is ja: er is al met een sup meegevaren tijdens een dagtocht van de vaarkalender en als een vereniging leden met een sup heeft, dan zijn die lid van de TKBN. Als men met een sup zich thuis voelt bij de TKBN of de kanoverenigingen, dan is dat een goede zaak. Uniek is het niet, jaren geleden ontvingen wij al foto’s van het staande peddelen. Deze tak van sport is nu merkbaar in de breedte gegroeid, niet door te staan in een kajak maar op een van de surfplank afgeleid model.

Gemeentelijke plannen ten koste van clubgebouw
Een der verenigingen kampt met ambitieuze gemeentelijke plannen waarin geen plaats is voor het verenigingsgebouw van zowel de kanoclub als de roeivereniging en vroeg de TKBN om advies. De gemeentelijke plannen omvatten naast de kanoclub een jachthaven, maar vreemd genoeg is er geen plaats voor een bloeiend verenigingsleven op het gebied van kano- en roeisport. De vereniging heeft inhoudelijk en juridisch advies gekregen.

Promotievideo kanosport
Op de TKBN-website staat een bericht over een mooi filmpje van een TKBN-kanotocht, dat te zien is bij Watersport-TV Online. Een vervolg op dit filmpje is in de maak om de kanosport te promoten. Deze video wordt gemaakt met het materiaal dat ontvangen is na de oproep in Kanotities nr 2.