Bestuursnieuws Kanotities 2021 nr 2

Algemene Vergadering 2021
Zie het verslag van de Algemene Vergadering (AV) elders in dit nummer.

Nieuw Huishoudelijk Reglement
In de AV 2021 is het nieuwe Huishoudelijk Reglement (HR) aangenomen. Hiermee sluit het aan bij de nieuwe Statuten, beiden staan op de website, zichtbaar voor ingelogde leden.

Vernieuwing bestuur
Gerard van Holst is in de AV benoemd als voorzitter, Ron Helsloot als penningmeester en volgt daarmee Arie Verhoeff op, die na zes jaar is afgetreden. Jan Eggens en Paul Campagne zijn herbenoemd, de laatste is tevens vicevoorzitter. Het is verheugend dat belangrijke functies in het bestuur hiermee weer zijn ingevuld.

Contributie 2022 blijft ongewijzigd
De AV heeft besloten om de contributie ook in 2022 weer ongewijzigd te houden, waarmee de TKBN voor het zesde jaar de contributie gelijk houdt.

Petitie Markdal
De TKBN is gevraagd om aandacht te besteden aan de petitie tot behoud van het Markdal als kanowater. Zie elders in dit nummer meer hierover.

Handleiding WBTR
Ter ondersteuning van de verenigingen heeft het bestuur een compacte handleiding opgesteld m.b.t. de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) Net als bij de invoering van de AVG geeft de handleiding een eenvoudig stappenplan waarmee een vereniging aan de WBTR kan voldoen. Elders worden hiervoor betaalde diensten met seminars aangeboden, alsof het om zwaarwichtige zaken gaat. De TKBN-verenigingen hebben deze handleiding gratis ontvangen. Een herziene uitgave volgt nog n.a.v. ontvangen vragen.

Landkaart verenigingen op website
De landkaart met kanoverenigingen is vernieuwd, je kunt nu inzoomen naar de exacte locatie, met daarbij een korte informatie per vereniging. Klik op de foto van KV Uitgeest en zie dat er meer mogelijk is. Neem als vereniging contact op met het Servicepunt voor de mogelijkheden.

Verenigingsbrief
De nieuwe verenigingsbrief gaat over instructie en wat daarbij komt kijken. Met het nieuwe seizoen voor de boeg en de hoop op verruiming van maatregelen rondom de corona, komt de mogelijkheid van instructie geven weer in zicht en daarmee het opbloeien van het verenigingsleven.