Bestuursnieuws Kanotities 2021 nr 1

Aankondiging Algemene Vergadering 2021
Zie in Kanotities 2021 nr 1 de uitnodiging voor de Algemene Vergadering (AV). Indien de overheidsmaatregelen het vergaderen niet toelaten is uitstel waarschijnlijk nodig. Ontwikkelingen rond de corona-pandemie publiceren we op onze website: kijk daar voor het laatste nieuws over de AV.

Nieuw Huishoudelijk Reglement
In de AV 2021 is de vernieuwing van het Huishoudelijk Reglement (HR) geagendeerd. Deze vernieuwing is nodig omdat het huidige HR niet meer aansluit bij de nieuwe statuten. Het concept nieuwe HR komt bij de stukken voor de AV 2021.

Nieuwe statuten
Nadat in de Extra AV van 17 oktober 2020 de nieuwe statuten zijn goedgekeurd, zijn de statuten op 13 november 2020 bij de notaris gepasseerd. De nieuwe statuten staan op de website.

Voorzitter en Vicevoorzitter
Gerard van Holst wordt in de komende AV opnieuw voorgedragen als voorzitter, tijdelijk neemt Paul Campagne het voorzitterschap waar en is binnen het bestuur tot vicevoorzitter gekozen.

Nieuwe penningmeester
De oproepen voor de opvolging van de penningmeester Arie Verhoeff hebben geleid tot een reactie van Ron Helsloot, die ingaande 2021 Arie opvolgt en in de komende AV als penningmeester wordt voorgedragen.

Contributie 2021 ongewijzigd
Het bestuur kreeg onlangs een vraag van een vereniging over de contributie in 2021. In de AV van 2020 is de contributie voor 2021 ongewijzigd gehandhaafd voor verenigingen en persoonlijke leden. Hiermee is de contributie al zes jaar ongewijzigd. Dat de contributie laag blijft is iets om ons als kanovaarders extra over te verheugen. Onze contributie kan zo laag worden gehouden doordat de TKBN:
* een zuivere vrijwilligersorganisatie is;
* een constante groei kent waardoor ook de totale contributiesom groeit;
* de voordelen van de groei wil delen met alle leden.
Het bestuur gaat in de komende AV voorstellen om de contributie in 2022 wederom ongewijzigd te houden.