Bestuursnieuws Kanotities 2020 nr 5

Algemene Vergadering 26 september in Vaassen
Zie het verslag van de vergadering elders in dit nummer.

Extra Algemene Vergadering 17 oktober 2020 in Vaassen
Deze extra vergadering is nodig omdat in de AV van 26 september het volgens de statuten vereiste quorum niet aanwezig is. In de nieuwe statuten vervalt deze eis.

Vacatures
Na de oproep in de vorige Kanotities is gereageerd op de vacature van advertentiewerver. Met dank aan Willem Kralendonk die meteen van start is gegaan, zoals elders in dit nummer is te lezen.

In een interview met de penningmeester vraagt het bestuur aandacht voor deze functie, waarmee je met enkele uren per week de TKBN goed kunt helpen.

En wij zoeken een algemeen lid voor het bestuur, al is het maar voor korte tijd. Je hoeft geen specialist te zijn in Word of Excel, of bestuurlijke ervaring te hebben vanuit je beroep. We zoeken mensen om mee te denken, liefst met enige ervaring in verenigingswerk, wat dus ook buiten de kanosport kan liggen.

Verenigingssoftware
Vanuit een vereniging is geattendeerd op de kwetsbaarheid van de vereniging bij gebruik van in eigen beheer gemaakte software, zoals voor ledenadministratie, beheer en website. Gevraagd is om een gezamenlijke aanpak. De vraag is opgepakt.

Vaarverboden en vaarbeperkingen
Gewerkt wordt aan een overzicht van alle vaarverboden en vaarbeperkingen in ons land m.b.t. de kanovaart. Landelijk zijn de bronnen in de loop der jaren versnipperd, alle kanowater staat niet op de ANWB-waterkaarten, en ook komt voor dat een afgesloten natuurgebied op kaartmateriaal staat dat niet vrij beschikbaar is.