Bestuursnieuws Kanotities 2020 nr 3

Algemene Vergadering 2020 uitgesteld naar 26 september
Op 6 mei heeft de regering i.v.m. de coronacrisis het te verwachten tijdspad van het vrijkomen van de beperkingen aangegeven. Dit maakt het haalbaar om de AV te houden. Zie de aankondiging elders in dit blad. Op de website komt een nieuwe vergaderset te staan, met daarin de nieuwe datums en enkele details zijn aangepast.

Digitaal vergaderen
De ontwikkeling van de coronacrisis is onzeker, daarom is ook de mogelijkheid onderzocht om digitaal “op afstand” te vergaderen. Onze conclusie is dat wij dit niet moeten doen. Om een stabiele, veilige, werkbare landelijke vergaderverbinding met het gebruikelijke aantal aanwezigen in een AV te kunnen garanderen, zijn de kosten voor onze kleine kanobond (veel) te hoog. Daarnaast vindt het bestuur voor de AV het persoonlijk overleg met de verenigingen en leden van belang.

Vernieuwing statuten
De conceptstatuten die voor de AV van 26 maart geagendeerd stonden, zijn bijgewerkt met de reeds ontvangen voorstellen en tekstcorrecties. Zodat deze bijgewerkte versie beschikbaar is voor de AV van 26 september.

Beleidsplan 2020-2025
Ook het concept beleidsplan komt terug in de AV van 26 september. Dit beleidsplan is een continuering van het beleid in de afgelopen jaren, voorzien van nieuwe aandachtspunten.

Verenigingsbrief
Verenigingsbrief nr 18 van februari geeft uitleg over portretrechtmede in relatie tot de AVG, wijst op de WOZ-waarde van sportaccommodaties en of die te hoog wordt vastgesteld. Verenigingsbrief nr 19 van april gaat in op de gevolgen van de corona-crisis en maatregelen.

Brief “Handreiking opstart toeristisch kanovaren”
In de afgelopen maanden is ons land bedolven onder nieuws, maatregelen, tips, geboden en verboden. Dit alles om de risico’s van het coronavirus tot een minimum te beperken. De overheid ziet dat de genomen maatregelen effect hebben en dat het nu tijd is om de teugels wat te gaan vieren. Met de brief aan de kanoverenigingen geeft het TKBN-bestuur de hoofdlijnen aan van het overheidsbeleid en praktische tips voor een verantwoorde aanpak van de kanoactiviteiten.