Bestuursnieuws Kanotities 2020 nr 2

Uitstel van activiteiten i.v.m. coronavirus
Kijk op de website en in de Vaarkalender voor mededelingen over het wel of niet doorgaan van alle activiteiten, waaronder ook de kanovakanties in binnen- en buitenland.

Uitstel Algemene Vergadering 2020
Statutair moet de TKBN binnen de eerste drie maanden van het nieuwe jaar de Algemene Vergadering  houden. Deze was zoals gebruikelijk gepland in de tweede helft van maart. Met het opkomen van het coronavirus leek het aanvankelijk nog mogelijk om de AV te laten doorgaan, dit gezien de kleinschaligheid van onze AV. De snelle uitbreiding van het virus veroorzaakte echter dat de overheid nog geen twee weken voor de AV maatregelen nam, waaronder het sluiten van alle sportactiviteiten t/m 6 april. Met als gevolg dat de AV van 28 maart geen doorgang kon vinden en daardoor de eraan gekoppelde extra AV van 25 april ook niet.

Op dit moment (ten tijde van de kopijsluiting) neemt het aantal besmettingen landelijk nog toe, zodat het ongewis is op welke termijn het normale verenigingsleven weer kan worden opgepakt. Een nieuwe datum voor de AV plannen voor de zomer is dan ook niet raadzaam. Op dit moment hopen wij de AV te kunnen houden in de tweede helft van september. Via de website en Kanotities van juni volgt informatie. De verenigingen krijgen ook rechtstreeks bericht als een nieuwe datum bekend is.

Korte terugblik op 2019
Nu de AV is uitgesteld wil het bestuur toch alvast een korte terugblik geven op het voorbije verenigingsjaar: het vaarprogramma was uitstekend gevuld, Kanotities zag er weer prima uit en bevatte interessante artikelen, enkele belangrijke vacatures zijn ingevuld, een nieuw concept beleidsplan is gemaakt, nieuwe concept statuten zijn gemaakt, het ledental is gegroeid en de kanovereniging Westerwolde kon verwelkomd worden als nieuwe vereniging. Ook is gestart met een nieuwe overlegronde met de verenigingen in de vorm van een regionaal overleg, te beginnen met de verenigingen in Groningen.

Vernieuwing statuten
De conceptstatuten die in de AV geagendeerd stonden, worden bijgewerkt met de reeds ontvangen voorstellen en tekstcorrecties. Zodat deze bijgewerkte versie beschikbaar is voor bespreking in de eerstvolgende AV.

Beleidsplan 2020-2025
Ook het concept beleidsplan komt terug in de eerstvolgende AV. Dit beleidsplan is een continuering van het beleid in de afgelopen jaren, voorzien van nieuwe aandachtspunten.

Uitbreiding bestuur
In afwachting van de formele (her)benoeming van de bestuursleden zit Gerard van Holst de bestuursvergaderingen voor en raakt zo thuis als voorzitter. Gerard heeft een belangrijk aandeel geleverd voor het nieuwe beleidsplan. De belangrijkste vacature hierna is voor volgend jaar de opvolging van de penningmeester. Wie wil het bestuur komen versterken?

Boekjes buitenlandtochten
Nadat vorig jaar met een artikel aandacht is besteed aan de verkrijgbaarheid van de restvoorraad van boekjes van buitenlandse tochten, is de vraag ernaar sterk gestegen. Zo sterk dat er is besloten om de veel gevraagde boekjes te actualiseren en dan te herdrukken. Op de website staat in het menu Activiteiten/ Buitenlandtochten welke boekjes verkrijgbaar zijn.