Bestuursnieuws Kanotities 2019 nr 3

Een deel van dit bericht verscheen ook reeds in Kanotities nr 2.

Verzeker je nieuwe kano
De TKBN-kanoverzekering is een uitstekende manier om je kano gedekt te weten voor schade. Zeker als je een nieuwe kano hebt is het aan te raden om te verzekeren, temeer daar de premie laag is en elk van buitenaf komend onheil gedekt is. Denk aan vallen bij het opladen, een scheur of gat door aanvaring tegen keien, of schade opgelopen tijdens vervoer. Bij totaal verlies behoudt een nieuwe kano tot 3 jaar na aanschaf de verzekerde waarde. Veelal is een te repareren schade gedekt, ook voor oudere kano’s zoals de praktijk uitwijst. Op de website staat bij kanoverzekering een formulier om je kano te verzekeren, of vraag het op per email bij het TKBN Servicepunt.

Adverteren voor leden
Kanotities heeft een aantrekkelijk tarief om te adverteren. Leden kunnen zodoende ook met hun eigen bedrijf adverteren in Kanotities. In deze Kanotities is zo’n advertentie te vinden van de uitgave van een boek over kanotochten ver van huis.

Ledenwerving: publiceer verenigingscursussen via de TKBN website
Schakel de TKBN-website in om aandacht op je vereniging te vestigen. Het kost de vereniging niets en je bereikt een groter publiek. Trek nieuwe leden aan door cursussen ook aan te bieden via de TKBN-website.

Kano opleidingen bij verenigingen
Uit nader onderzoek naar het geven van cursussen door onze kanoverenigingen blijkt dat in veel verenigingen gekwalificeerde kanoinstructeurs actief zijn. Zij geven cursussen vanaf de basis voor beginners tot cursussen voor KVA, KVB, KVT en ZV. De TKBN heeft voor verenigingen die dit wensen certificaten gratis beschikbaar. In de Algemene Vergadering is met een presentatie benadrukt dat de verenigingen kwalitatief goede cursussen geven.

Terugblik Algemene Vergadering 2019
Het verslag in de vorige Kanotities geeft de goede sfeer waarin de AV is gehouden. In 2018 is weer veel werk verzet en veel bereikt. Het batig saldo van 2018 wordt benut ter versterking van de reserve verenigingen. Uit in de AV ontvangen reacties blijkt dat de werkwijze van de TKBN goed aansluit bij wat een kanovereniging nodig heeft. Dit kwam ook naar voren tijdens de drie korte presentaties: grensoverschrijdend gedrag, aansprakelijkheid en arbo, opleidingskwaliteit bij de TKBN-verenigingen. In 2019 gaat de TKBN voort op deze weg.

Aandachtspunten bestuur
Het bestuur is gestart met een vervolg op het beleidsplan 2014-2019. Dit plan heeft een dusdanig solide basis dat de TKBN hiermee verder kan werken. En in vervolg op het besprokene in de AV wordt gewerkt aan vernieuwing van de statuten.

Kanorouteboeken in de TKBN-winkel
Op de website staan onderaan bij TKBN-winkel de kanonatuurroute boeken van Rob Nuij. Als lid kun je deze boeken via de TKBN bestellen, waarbij de prijs inclusief de verzendkosten is.