Bestuursnieuws Kanotities 2019 nr 2

Ledenwerving: publiceer kanocursussen via de TKBN website
Schakel de TKBN-website in om aandacht op je vereniging te vestigen. Het kost de vereniging niets en je bereikt een groter publiek. Trek leden aan door cursussen aan te bieden en daar breed bekendheid aan te geven.

Bondscertificaten voor opleidingen bij verenigingen
Uit nader onderzoek naar het geven van cursussen in onze verenigingen blijkt dat in veel verenigingen gekwalificeerde kanoinstructeurs actief zijn. Zij geven cursussen vanaf de basis voor beginners tot cursussen voor KVA, KVB, KVT en ZV. De TKBN ondersteunt dit met certificaten, gratis beschikbaar voor de verenigingen. In de Algemene Vergadering is met een presentatie benadrukt dat de verenigingen kwalitatief cursussen geven en die kunnen afsluiten met bondscertificaten.

Terugblik Algemene Vergadering 2019
In goede sfeer en vlot tempo is de algemene vergadering gehouden. Met een uitgebreid verslag van de activiteiten in het afgelopen jaar en de financiën goed op orde gaf de vergadering haar akkoord aan het gevoerde beleid. Het batig saldo wordt benut ter versterking van de reserve verenigingen. Na het algemeen deel volgden drie korte presentaties, n.l. over de voortgang m.b.t. het beleid voor grensoverschrijdend gedrag, aansprakelijkheid en arbo, en de opleidingskwaliteit bij de TKBN-verenigingen. KV De Dolfijnen, die de TKBN gastvrijheid bood, had na afloop van de vergadering prima soep, waarvan eenieder genoot en onderwijl met die en gene nog kon napraten. Enkele leden hadden hun kano meegebracht en hebben de middag sportief besteed aan een tocht op het randmeer.