Bestuursnieuws Kanotities 2018 nr 6

Betaling contributie en kanoverzekering
Begin 2020 versturen wij de nota’s voor de contributie en kanoverzekering. Vriendelijk verzoek om bij de betaling het nummer dat op de factuur staat te vermelden bij Omschrijving. Als u dit nummer nauwkeurig vermeldt kan de ledenadministratie de betaling automatisch verwerken, wat veel tijd scheelt.

Let op:
* Banken letten steeds meer op de juiste naam van de rekening, zet er voortaan voluit Toeristische Kano Bond Nederland.
* Gebruik het IBAN-nummer van de ledenadministratie: NL69 INGB 0000 4624 38.

Stort de bank de betaling terug, controleer dan of je misschien de naam verkeerd hebt omschreven. Of nog beter: vraag bij de bank na waarom het is teruggestort.

Protocol Grensoverschrijdend gedrag
Onlangs is het concept protocol met de verenigingen besproken. De gegeven reacties leiden tot aanpassing van het concept. Zowel de bond als elke vereniging heeft de eigen verantwoordelijkheid om te beslissen of een lid is te handhaven als het gaat om beschadiging van de belangen of de sfeer in de bond of vereniging. Door meer via de statuten te regelen kan het protocol beperkt worden tot de samenhang tussen bond en vereniging. Dit alles zal niet meer gereed komen voor de eerstvolgende Algemene Vergadering van 2019.

Jaarlijks overleg Belangenbehartiging
De regiovertegenwoordigers hebben in 2018 weer veel bereikt of in gang gezet voor de recreatieve kanosport. Een selectie hieruit wordt jaarlijks op de website vernieuwd en staat daar onder de titel “Recente resultaten Belangenbehartiging”. Er is gesproken over versterking van het netwerk van regionaal vertegenwoordigers.

Hans de Bruin, hoofdauteur van het hoofdstuk ecologie van het vaarwegenrapport heeft een voordracht gegeven over Ecologische aspecten van kanovaart.

In vervolg op de voordracht vorig jaar door de provincie Noord-Holland toonde Martin Wolters de ontwikkeling van een ambitiekaart van de provincie. Op deze kaart kunnen wensen en knelpunten m.b.t. vaarroutes worden aangeduid.

Fijne Kerstdagen en voorspoedig 2019
Het bestuur wenst alle leden heel fijne Kerstdagen en een voorspoedig, gezond en sportief nieuwjaar toe.